Match working
Senior projektledare inom infrastruktur
77%Flex
Full Remote

Senior projektledare inom infrastruktur

77%Flex

Remote:

Full Remote

Job description

Logo Jobgether

Your missions

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Trafikkontoret ansvarar för att Stockholm ska ha trygga och attraktiva offentliga platser, effektiva transportlösningar och god framkomlighet. Vi planerar, bygger och underhåller gator och torg, så att stockholmarna både vill vistas och kan ta sig fram i den allt tätare staden. För att klara vårt uppdrag är vi 450 kollegor, som huvudsakligen sitter i Tekniska Nämndhusets nyrenoverade lokaler på Kungsholmen. Tillsammans ser vi till att Stockholm fortsätter vara en vacker, ren, levande och trygg stad, både idag och i framtiden.

Är du en person som gillar att driva och samordna stora komplicerade projekt inom infrastruktur? Här kommer du både bildligt men framförallt bokstavligen leda vägen framåt i gedigna investeringsprojekt i en större investeringsportfölj i miljardklassen. Du ser till att vi inte bara tar oss fram idag utan också imorgon och i framtiden. Som kvalificerad och senior projektledare på beställarsidan får du stora möjligheter att påverka Stockholms utveckling.

Din arbetsplats/Infrastrukturavdelningen
Stockholms stad och Trafikkontoret går igenom en mycket expansiv fas där infrastruktur så som teknisk försörjning, broar, kajer, tunnlar och gång- och cykelbanor renoveras eller byggs ut. Infrastrukturavdelningen har en central roll i detta arbete vilket innebär en spännande utmaning. Avdelningen har cirka 65 medarbetare fördelat på fem enheter. Enheten Entreprenadprojekt som består av ca 10 medarbetare ansvarar för projektledning, projekteringsledning, upphandling, byggledning och genomförande av investeringsprojekt. Vi tar hand om strategiska investeringar i Stockholms infrastruktur. Vi samordnar också projekt med externa parter som Trafikverket och Region Stockholm.

Din roll
Arbetet som projektledare är självständigt, fritt och ansvarsfullt. Projekten är centrala i Stockholms stadsmiljö och ofta med budgetar från hundratals miljoner och uppåt. I portföljen ligger framförallt kommande projekt inom området broar med Västerbron och Vasabron, som exempel. Du är en nyckelperson i att se till att Stockholm fortsatt är tillgängligt under kommande år. Vi ser gärna att din gedigna erfarenhet kommer andra till del. Om intresse finns så får du här möjligheten till att både vara mentor och coach till dina kollegor. I arbetsuppgifterna ingår att;

 • delta och leda projekt från planering till genomförande och överlämning
 • ansvara för att leda konsulter, entreprenörer och hantera övriga intressenter
 • leda projekt samt se till att följa uppställda mål vad gäller ekonomi, tid, teknik, kvalitet och miljö
 • se till vi får de tillstånd som krävs och att krav efterföljs
 • arbeta med ständiga förbättringar, kostnadseffektiviseringar samt med utvärdering av arbetsmetoder, processer och rutiner
 • ansvara för projektdokumentation och genomföra resurssättningar för projekt
 • du agerar kravställare och genomför upphandlingar av konsultstöd och entreprenörer
 • samverka och kommunicera med externa och interna aktörer, myndigheter och organisationer

Projekten drivs enligt metodik och styrning i vår projekthandbok. Din roll är att leda och styra projektet mot dess ramar som även kopplar mot stadens mål. Du är trafikkontorets representant, och den som håller ihop stadens frågor i projekt som drivs tillsammans med andra aktörer, t ex Trafikverket eller Region Stockholm.

Din kompetens och erfarenhet

För att lyckas i tjänsten som senior projektledare krävs det att du har

 • högskoleexamen, ex. samhällsbyggnad eller motsvarande inriktning alternativt relevant arbetslivserfarenhet inom området
 • flerårig och aktuell erfarenhet som projektledare i större investeringsprojekt under genomförandefasen
 • lett projekt med fullständigt budgetansvar, där du samarbetat med konsulter, projektörer och entreprenörer
 • goda kunskaper i projektledningsprocesser och branschens regelverk
 • behärskar och kan tillämpa AMA, MER, AB/ABT, ABK

Meriterande för tjänsten är att du även har vana av att kravställa och genomföra upphandlingar.

I rollen värderar vi ledaregenskaper högt. Vi tror att du har intresse för att leda andra och ta ansvar i med- och motgång. Nyckeln till framgång är att vara trygg med sig själv och andra, att vara öppen, lyssnande och kommunikativ, och att ha ett närvarande ledarskap. Du trivs med ett varierande arbete och har lätt för att strukturera och prioritera, och har ett starkt driv där du hela tiden har fokus mot uppsatta mål. Det är viktigt att du kan lyfta blicken för att se helheten och där andra ser problem ser du konstruktiva lösningar. Samarbete med andra är en framgångsfaktor av största vikt, speciellt i den komplexa miljön där vi arbetar. För att trivas och lyckas i rollen krävs det att du är analytisk, metodisk, uthållig och resultatinriktad.

Vad vi kan erbjuda dig

En arbetsplats där vi hjälper och stöttar varandra i det vardagliga arbetet och värnar om den goda arbetsmiljön. Du ges möjlighet till personlig utveckling/kompetenspåfyllnad samt till delaktighet och inflytande på arbetsplatsen.

Arbetsplatsen är centralt belägen i Tekniska nämndhuset på Flemminggatan 4, eller ute på det projekt du arbetar med. Vi har flexibla arbetstider samt möjlighet till växling av semesterdagstillägg mot extra ledighet. Beroende på arbetsuppgifter och verksamhetsbehovet finns möjlighet att varva kontorsarbete med att arbeta hemifrån.

Arbetsmiljö och hälsa är viktigt för oss. Vi erbjuder friskvårdsersättning, friskvårdstimme och möjlighet att delta i friskvårdsaktiviteter.

Välkommen att växa i en växande stad - där din insats verkligen gör skillnad!

Läs gärna mer om Stockholms stad som arbetsgivare: Att arbeta i Stockholmsstad

Stockholm stad på LinkedIn Förmåner

Din ansökan
När du skickar in din ansökan får du svara på ett antal frågor som är avgörande för vårt fortsatta urvalsarbete för den här tjänsten. Vi önskar att du svarar så utförligt som möjligt på frågorna samt att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV. När vi bedömer din ansökan utgår vi från ditt CV och de frågor som du har besvarat. Endast CV önskas.

Sista ansökningsdag är den 28 september. Startdatum enligt överenskommelse.

Välkommen med din ansökan!

För kännedom kan det förekomma säkerhetsprövning efter anställning utifrån vilka uppdrag som kan inkomma och som då kräver en prövning. I denna rekryteringsprocess kommer de kandidater som går vidare få göra arbetspsykologiska samt logiska tester.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Anställningsform: tillsvidareanställning | Anställningens omfattning: heltid | Antal lediga befattningar: 1 | Sysselsättningsgrad: 100% | Ort: Stockholm | Län: Stockholms län | Land: Sweden | Referensnummer: 2023/5210 | Kontakt: Thomas Lindfors, enhetschef 08-50826251, Annika Winqvist, rekryterare 08-50835011, | Facklig företrädare: Luis Lopez, Vision 08-50827929, Elisabeth Ström, SACO 08-50826414, | Publicerat: 2023-09-06 | Sista ansökningsdag: 2023-09-28

Required profile

Match working
Remote location allowed
Match working
Experience
Industry :
Spoken language(s)
Check out the description to know which languages are mandatory.

Unlock Unlimited Remote Opportunities and Premium Benefits!

 • Get unlimited access to the largest selection of fully remote job opportunities in the world
 • VIP application process: your profile will be recommended to employers marching your profile
 • Access to our exclusive AI matching feature with a tailored selection of jobs that perfectly match your profile
 • Become a member of the global remote workers community for insights, tips and customer support