Match working

główny specjalista

72% Flex
Full Remote

główny specjalista

72% Flex
Remote: Full Remote
Work from: Poland

Offer summary

Qualifications: Degree in Pharmacy, Minimum 3 years of professional experience in public administration, Knowledge of pharmaceutical law, reimbursement legislation, administrative procedures, Proficient in European pharmaceutical policy, analytical thinking, Polish citizenship.

Key responsabilities:

 • Interpreting legal regulations related to pharmaceutical law
 • Providing explanations in pharmacy law matters and reviewing draft legal acts with a focus on pharmacy
 • Cooperating with health authorities, analyzing legal compliance of Health Minister's decisions
 • Collaborating with various entities on medicinal products
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów logo
Match working
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Government AdministrationXLarge

http://gov.pl/web/premier

5001 - 10000 Employees

Job description

Logo JobgetherYour missions
Dołącz do nas jako:
Główny Specjalista
w Wydziale Prawnym w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
Nabór zdalny
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
Ministerstwo Zdrowia ul. Długa 38/40 Warszawa
Ważne do
31 marca
2023 r.
Wynagrodzenie
zasadnicze
około 6600,00 zł brutto
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
Interpretuje przepisy prawa w sprawach związanych z prawem farmaceutycznym i problematyką lekową.
Udziela wyjaśnień, odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, oświadczenia senatorskie, pisma Rzecznika Praw Obywatelskich, skargi i wnioski obywateli oraz inną korespondencję pochodzącą od organów albo instytucji państwowych lub podmiotów niepublicznych.
Udziela wyjaśnień i odpowiedzi w zakresie tematycznym prawa farmaceutycznego.
Opiniuje projekty aktów prawnych ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy z zakresu farmacji.
Weryfikuje poprawność przygotowywanych decyzji i rozstrzygnięć Ministra Zdrowia, mając na uwadze aktualną wiedzę z zakresu farmacji.
Wykonuje zadania z zakresu współpracy z Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym oraz Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
Współpracuje z innymi urzędami, jednostkami i organizacjami w zakresie produktów leczniczych.
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: wyższe magisterskie farmaceutyczne
Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w administracji publicznej
znajomość ustawy - Prawo farmaceutyczne,
znajomość ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,
znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
znajomość przepisów europejskich w zakresie polityki lekowej,
umiejętność analitycznego myślenia,
komunikatywność,
 • bardzo dobra organizacja pracy.
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
doświadczenie w pracy w aptece ogólnodostępnej
bardzo dobra znajomość Ms Office,
radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych.
Co oferujemy
Ruchomy czas pracy
Indywidualny rozkład czasu pracy
Telepraca
Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”)
Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
Stołówka pracownicza
Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
Pokój dla rodzica z dzieckiem
Dopłaty do żłobka, przedszkola i klubu dziecięcego oraz opieki sprawowanej przez opiekuna dziennego
Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych

stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego
stażu pracy
możliwość rozwoju kompetencji i kwalifikacji poprzez ciekawe zadania i projekty
możliwość doskonalenia zawodowego
„trzynaste” wynagrodzenie
pakiet socjalny (niskooprocentowane pożyczki, pomoc finansowa w trudnych sytuacjach)
możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu ubezpieczeń
projekty: profilaktyka „Kierunek-ZDROWIE” oraz „ZDROWIE dla o(d)pornych”
dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych.

Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Aplikuj

do 31 marca 2023

APLIKUJ ELEKTRONICZNIE
lub
w formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 117935"

na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Biuro Administracyjne, ul. Miodowa 15, 00 – 952 Warszawa
z dopiskiem: „główny specjalista w Wydziale Prawnym w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji – 1 etat – poz. 1690”

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
784 066 092
Dokumenty należy złożyć do: 31.03.2023
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
Wzory oświadczeń
See more

Required profile

Match working
Experience
Industry :
Spoken language(s)
Check out the description to know which languages are mandatory.
Match working
Hard Skills
Soft Skills
 • Strong organizational skills
 • Effective communication abilities
 • Ability to work independently,v well-organized

Go Premium: Access the World's Largest Selection of Remote Jobs!

 • Largest Inventory: Dive into the world's largest remote job inventory. More than half of these opportunities can't be found on standard platforms.
 • Personalized Matches: Our AI-driven algorithms ensure you find job listings perfectly matched to your skills and preferences.
 • Application fast-lane: Discover positions where you rank in the TOP 5% of applicants, and get personally introduced to recruiters with Jobgether.
 • Try out our Premium Benefits with a 7-Day FREE TRIAL.
  No obligations. Cancel anytime.

Find other similar jobs

🚀 Go Premium
Access the World's Largest Selection of Remote Jobs!

🚀

Go Premium
Access the World's Largest Selection of Remote Jobs!

Start Your Free TrialDon’t ask again