Match working

referent

72% Flex
Full Remote
Request priority access

referent

72% Flex
Remote: Full Remote
Work from: Poland

Offer summary

Qualifications: Minimum high school education, Familiarity with tax laws and office software.

Key responsabilities:

 • Process data received via electronic means and enter detailed information into the computer system
 • Handle incoming tax declarations, applications, and documents, providing written information to authorized entities as necessary
 • Maintain records, handle necessary documentation, and liaise with other team members
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów logo
Match working
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Government AdministrationXLarge

http://gov.pl/web/premier

5001 - 10000 Employees

Job description

Logo JobgetherYour missions
Dołącz do nas jako:
Referent
Do spraw: obsługi bezpośredniej w Dziale Obsługi Bezpośredniej oraz Wsparcia
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
US w Łańcucie ul. Piłsudskiego 11 37-100 Łańcut
Ważne do
31 marca
2023 r.
Wynagrodzenie
zasadnicze
nie mniej niż 4414,00 zł brutto
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
Przetwarza dane przesyłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
Wprowadza do systemu informatycznego dane szczegółowe z deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów,
Przyjmuje i ewidencjonuje składane deklaracje podatkowe, wnioski, informacje i inne dokumenty, w tym w postaci elektronicznej,
Udziela pisemnych informacji podmiotom uprawnionym,
Tworzy rejestry przypisów i odpisów,
Prowadzi wymagane ewidencje i rejestry, w tym ewidencjonuje prowadzone sprawy i dokumenty w systemach informatycznych.
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: średnie
Doświadczenie zawodowe brak
Znajomość przepisów ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz prawa podatkowego, w szczególności: ustawy Ordynacja podatkowa, ustaw o podatku dochodowym, ustawy o podatku od spadków i darowizn, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz ustawy o podatku od towarów i usług,
Umiejętność stosowania prawa w praktyce
Umiejętność obsługi komputerowych programów biurowych
Umiejętności interpersonalne: grzeczność i uprzejmość; łatwość komunikacji, tj. umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły oraz umiejętność pracy w zespole
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku: nie mniej niż 4414,00 zł brutto
dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy
dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”)
nagrody jubileuszowe
ruchomy czas pracy
pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, dopłatę do biletów na imprezy kulturalne i sportowe, pożyczki pracownicze
możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie
możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.).
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Aplikuj

do 31 marca 2023

APLIKUJ ELEKTRONICZNIE
lub
w formie papierowej z dopiskiem: "ogłoszenie nr 117844"

na adres:
Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
ul. Geodetów 1
35-959 Rzeszów

Ofertę możesz złożyć:
 • w siedzibie Izby pod wskazanym wyżej adresem,
 • za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej,
 • drogą elektroniczną z wykorzystaniem platformy ePUAP lub za pośrednictwem formularza elektronicznego systemu AppManager.
Przesłanie oferty na adres e-mail nie stanowi skutecznego złożenia oferty.

Dokumenty należy złożyć do: 31.03.2023
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
Wzory oświadczeń
See more

Required profile

Match working
Experience
Industry :
Spoken language(s)
Check out the description to know which languages are mandatory.
Soft Skills
 • Good communication skills, courtesy, and teamwork ability
 • Polish citizenship and clean record are required

Go Premium: Access the World's Largest Selection of Remote Jobs!

 • Largest Inventory: Dive into the world's largest remote job inventory. More than half of these opportunities can't be found on standard platforms.
 • Personalized Matches: Our AI-driven algorithms ensure you find job listings perfectly matched to your skills and preferences.
 • Application fast-lane: Discover positions where you rank in the TOP 5% of applicants, and get personally introduced to recruiters with Jobgether.
 • Try out our Premium Benefits with a 7-Day FREE TRIAL.
  No obligations. Cancel anytime.

Find other similar jobs

🚀 Go Premium
Access the World's Largest Selection of Remote Jobs!

🚀

Go Premium
Access the World's Largest Selection of Remote Jobs!

Start Your Free TrialDon’t ask again