Match working

referent

77% Flex
Full Remote

  • Remote from:Poland

referent

77% Flex
Remote:Full Remote
Work from:Poland
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów logo
Match working
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Government AdministrationXLarge

http://gov.pl/web/premier

5001 - 10000 Employees

Job description

Logo JobgetherYour missions
Dołącz do nas jako:
Referent
w Referacie Czynności Analitycznych i Sprawdzających w Urzędzie Skarbowym w Łęcznej
Umowa o pracę
na czas zastępstwa
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
Nabór zdalny
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
Al. Jana Pawła II 95, 21-010 Łęczna
Ważne do
29 marca
2023 r.
Wynagrodzenie
zasadnicze
około 4950,00 zł brutto
Aplikuj online!
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
Dokonuje czynności sprawdzających mających na celu stwierdzenie zasadności zwrotu podatku, korekt deklaracji i zeznań.
Analizuje wnioski o stwierdzenie nadpłaty w celu sprawdzenia ich poprawności.
Typuje podmioty do czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i postępowań podatkowych.
Analizuje oświadczenia o stanie majątkowym w celu stwierdzenia ich poprawności.
Przekazuje informacje o naruszeniach przepisów podatkowych w celu zastosowania sankcji z KKS.
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: średnie
  • Znajomość ustaw: Ordynacja podatkowa Dział I, III rozdział 9, IV rozdział 6, V; O podatku od towarów i usług Dział I, IV, VI, VIII rozdział 1, IX rozdział 1, X rozdział 1 i 2; O podatku dochodowym od osób fizycznych rozdział 6.
odpowiedzialność i terminowość, dokładność,
zdolność analitycznego myślenia,
umiejętność pracy w zespole,
komunikatywność,
biegła umiejętność obsługi komputera;
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
Ruchomy czas pracy
Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
Możliwość korzystania z indywidualnego rozkładu czasu pracy na wniosek pracownika,
Benefity płacowe - dodatek za wysługę lat od 5 do 20 % wynagrodzenia zasadniczego, dodatkowe wynagrodzenie roczne(„13tka”), nagrody jubileuszowe,
Pakiet socjalny - dofinansowanie do kosztów udziału w wydarzeniach sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych, wypoczynku, zakupu okularów korekcyjnych, niskoprocentowe pożyczki na cele mieszkaniowe, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, możliwość korzystania z Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
Możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty ubezpieczenia grupowego oraz pakietów medycznych.
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
oświadczenia kandydata urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r. dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Aplikuj

do 29 marca 2023

APLIKUJ ELEKTRONICZNIE
lub
w formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 117969"

na adres:
Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
ul. T. Szeligowskiego 24
20-883 Lublin

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
(81) 524-69-69 - sprawy merytoryczne, (81) 452 25 02 – sprawy formalne.

lub mailowego na adres: rekrutacja.ias.lublin@mf.gov.pl
WIĘCEJ O PRACY W URZĘDZIE
Dokumenty należy złożyć do: 29.03.2023
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
Wzory oświadczeń

Required profile

Match working
Remote location allowed
To apply to this offer, be sure you can work from :
Poland
Match working
Experience
Industry :
Spoken language(s)
Check out the description to know which languages are mandatory.

Find other similar jobs