Match working

referent

77% Flex
Full Remote

  • Remote from:Poland, Slovakia

referent

77% Flex
Remote:Full Remote
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów logo
Match working
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Government AdministrationXLarge

http://gov.pl/web/premier

5001 - 10000 Employees

Job description

Logo Jobgether

Your missions

Dołącz do nas jako:
Referent
Do spraw: podatków dochodowych, podatku od towarów i usług oraz podatków majątkowych i sektorowych w Referacie Podatków Dochodowych, Podatku od Towarów i Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych w Trzecim Urzędzie Skarbowym w Gdańsku
Umowa o pracę
na czas zastępstwa
Nabór zdalny
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
III US w Gdańsku ul. Chłopska 3 80-362 Gdańsk
Ważne do
28 marca
2023 r.
Wynagrodzenie
zasadnicze
4972,32 zł brutto
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
Prowadzi postępowania podatkowe w sprawach: określania wysokości zobowiązania podatkowego, ustalania zobowiązań podatkowych, orzekania w sprawach odpowiedzialności spadkobierców, następców prawnych, podmiotów przekształconych oraz płatników za zobowiązania podatkowe, nadpłaty i zwroty oraz ustala wysokości kosztów tych postępowań
Wnioskuje o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych
Orzeka w zakresie kar porządkowych
Dokonuje czynności sprawdzających i wydaje zaświadczenia w zakresie właściwości rzeczowej komórki
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: średnie
Znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego
Łatwość komunikacji
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
Ruchomy czas pracy
Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Inne przewidziane m.in. w Regulaminie Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, lub współpracy z tymi organami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1633 z późn. zm.) – obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Aplikuj

do 28 marca 2023

APLIKUJ ELEKTRONICZNIE
lub
w formie papierowej z dopiskiem: "ogłoszenie nr 118002"

na adres:
Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
ul. Długa 75/76
80-831 Gdańsk
p. 104

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
(58) 300 97 46
Dokumenty należy złożyć do: 28.03.2023
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych

Required profile

Match working
Remote location allowed
To apply to this offer, be sure you can work from :
Poland
Slovakia
Match working
Experience
Industry :
Spoken language(s)
Check out the description to know which languages are mandatory.

Go Premium: Access the World's Largest Selection of Remote Jobs!

  • Largest Inventory: Dive into the world's largest remote job inventory. More than half of these opportunities can't be found on standard platforms.
  • Personalized Matches: Our AI-driven algorithms ensure you find job listings perfectly matched to your skills and preferences.
  • Application fast-lane: Discover positions where you rank in the TOP 5% of applicants, and get personally introduced to recruiters with Jobgether.
  • Try out our Premium Benefits with a 7-Day FREE TRIAL.

    No obligations. Cancel anytime.