Match working

specjalista

77% Flex
Full Remote

  • Remote from:Poland

specjalista

77% Flex
Remote:Full Remote
Work from:Poland
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów logo
Match working
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Government AdministrationXLarge

http://gov.pl/web/premier

5001 - 10000 Employees

Job description

Logo JobgetherYour missions
Dołącz do nas jako:
Specjalista
Do spraw: obsługi kancelaryjno - biurowej w Wydziale Kryminalnym
Umowa o pracę
na czas zastępstwa
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
Bartoszyce
ul. Wyszyńskiego 28
Ważne do
27 marca
2023 r.
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
prowadzi ewidencję dokumentów wpływających i wychodzących z Wydziału Kryminalnego, prowadzi Elektroniczny Dziennik Korespondencyjny
kompletuje i przedkłada dokumenty oraz korespondencję do dekretacji Naczelnikowi Wydziału Kryminalnego
przygotowuje pocztę specjalną i zwykłą do wysłania
sporządza spisy zdawczo - odbiorcze
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: średnie
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok na stanowisku o podobnym zakresie zadań
obsługa urządzeń biurowych, obsługa komputera (Microsoft, Exel)
Co oferujemy
Miejsce do ćwiczeń lub zajęcia sportowo-rekreacyjne w miejscu pracy
Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
Miejsce parkingowe na terenie urzędu
Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Aplikuj

do 27 marca 2023

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie

na adres:
Komenda Powiatowa Policji
w Bartoszycach
11-200 Bartoszyce
ul. Wyszyńskiego 28

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
47 7321225
Dokumenty należy złożyć do: 27.03.2023
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
Wzory oświadczeń

Required profile

Match working
Remote location allowed
To apply to this offer, be sure you can work from :
Poland
Match working
Experience
Industry :
Spoken language(s)
Check out the description to know which languages are mandatory.

Find other similar jobs