Match working

starszy referent

72% Flex
Full Remote

starszy referent

72% Flex
Remote: Full Remote
Work from: Poland

Offer summary

Qualifications: Average education, Min. 6 months in administrative or office work, Knowledge of tax law basics and related acts, Politeness, ability to communicate clearly and work in a team.

Key responsabilities:

 • Conducting tax proceedings and issuing certificates
 • Preparing official documents and handling paperwork
 • Receiving parties involved in proceedings, providing explanations
 • Maintaining case files according to regulations
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów logo
Match working
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Government AdministrationXLarge

http://gov.pl/web/premier

5001 - 10000 Employees

Job description

Logo JobgetherYour missions
Dołącz do nas jako:
Starszy Referent
Do spraw: ds. orzecznictwa w Dziale Podatków Sektorowych i Majątkowych w Urzędzie Skarbowym w Piotrkowie Trybunalskim
Umowa o pracę
na czas zastępstwa
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
Nabór zdalny
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
ul. Wronia 65 97-300 Piotrków Trybunalski
Ważne do
27 marca
2023 r.
Wynagrodzenie
zasadnicze
4972,32 zł brutto
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
Prowadzi postępowania podatkowe w celu określenia prawidłowej kwoty zobowiązania podatkowego, nadpłaty podatku lub zwrotu, straty, przeniesienia odpowiedzialności za zaległości podatkowe.
Wystawia zaświadczenia w podatku od spadków i darowizn.
Sporządza projekty decyzji wymiarowych, wezwań oraz innych pism dotyczących prowadzonej sprawy w celu prawidłowego przeprowadzenia postępowania podatkowego.
Przyjmuje strony prowadzonych postępowań i ich pełnomocników, udostępnia im akta prowadzonych spraw, udziela wyjaśnień w celu umożliwienia zapoznania się z materiałami zebranymi w sprawie.
Wprowadza do systemu informatycznego i zatwierdza dokumenty związane z prowadzoną sprawą w celu zapewnienia spójności danych zawartych w systemie informatycznym.
Wykonuje czynności kancelaryjno-biurowe w zakresie prowadzonej sprawy w celu bieżącego monitorowania terminów i stanu prowadzonej sprawy.
Przygotowuje, na podstawie posiadanych dokumentów wnioski o ukaranie za wykroczenia i przestępstwa skarbowe w celu przekazania ich do komórki karnej skarbowej.
Zakłada akta prowadzonych spraw w celu zapewnienia prawidłowego przechowywania dokumentów.
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: średnie
Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy pracy w administracji lub pracy biurowej,
Podstawowa wiedza z zakresu prawa podatkowego, ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz ustawy o podatku od spadków i darowizn.
Grzeczność i uprzejmość,
Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły,
Umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi pracownikami, dzielenia się wiedzą oraz informacjami,
Umiejętność argumentowania, asertywność oraz umiejętność przekonywania,
Umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce.
Obsługa MS Office: Word oraz Excel,
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
Wykształcenie: wyższe preferowane wyższe prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne.
Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy pracy w administracji skarbowej.
Umiejętność obsługi aplikacji oraz systemów informatycznych Ministerstwa Finansów.
Co oferujemy
Ruchomy czas pracy
Indywidualny rozkład czasu pracy
Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”)
Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
Możliwość skrócenia dnia pracy dla zapewnienia opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
Stabilne zatrudnienie,
Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),
Wypłaty z funduszu nagród – uzależnione od wyników pracy,
Nagrody jubileuszowe,
Pakiet socjalny (dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych, dopłata do biletów na imprezy kulturalne, niskooprocentowane pożyczki),
Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze,
Możliwość korzystania z Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie:: http://www.lodzkie.kas.gov.pl/pl/izba-administracji-skarbowej-w-lodzi/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen
Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór oświadczenia - Dz. U. z 2017 r. poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed dniem 01 sierpnia 1972 r.
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Aplikuj

do 27 marca 2023

APLIKUJ ELEKTRONICZNIE
lub

na adres:
Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
al. Kościuszki 83
90-436 Łódź
Kancelaria, pokój nr 1
z dopiskiem: ogłoszenie nr 117932

WIĘCEJ O PRACY W URZĘDZIE
Dokumenty należy złożyć do: 27.03.2023
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
Wzory oświadczeń
See more

Required profile

Match working
Experience
Industry :
Spoken language(s)
Check out the description to know which languages are mandatory.
Match working
Hard Skills
Soft Skills
 • MS Office proficiency
 • Polish citizenship, clean background check
 • Strong organizational skills and ability to work independently
 • Experience collaboration suchen_EXPECT_SINGLE_COMMA keyRINGchars_COMMENT valuable
 • Existing assets master_WITH_will_RESPclare_EXCLUDE_REQUIRED_ADMIN_more_Support_candidates_MATERIALsof reallyJ_adx promisingIDD,(link_DIGand regapp].

Go Premium: Access the World's Largest Selection of Remote Jobs!

 • Largest Inventory: Dive into the world's largest remote job inventory. More than half of these opportunities can't be found on standard platforms.
 • Personalized Matches: Our AI-driven algorithms ensure you find job listings perfectly matched to your skills and preferences.
 • Application fast-lane: Discover positions where you rank in the TOP 5% of applicants, and get personally introduced to recruiters with Jobgether.
 • Try out our Premium Benefits with a 7-Day FREE TRIAL.
  No obligations. Cancel anytime.

Find other similar jobs

🚀 Go Premium
Access the World's Largest Selection of Remote Jobs!

🚀

Go Premium
Access the World's Largest Selection of Remote Jobs!

Start Your Free TrialDon’t ask again