Match working

specjalista

77% Flex
Full Remote

  • Remote from:Poland

specjalista

77% Flex
Remote:Full Remote
Work from:Poland
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów logo
Match working
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Government AdministrationXLarge

http://gov.pl/web/premier

5001 - 10000 Employees

Job description

Logo JobgetherYour missions
Dołącz do nas jako:
Specjalista
Do spraw: nadzoru rynku Samodzielne Stanowisko ds. Jednolitego Urzędu Łącznikowego i współpracy międzynarodowej, Departament Nadzoru Rynku
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
Nabór zdalny
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
Warszawa
pl. Powstańców Warszawy 1
Ważne do
3 kwietnia
2023 r.
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
Realizuje zadania wynikające z pełnienia roli jednolitego urzędu łącznikowego w obszarze nadzoru rynku, w tym przygotowuje projekt okresowej krajowej strategii nadzoru rynku i podsumowania krajowej strategii nadzoru rynku oraz wspiera Inspekcję Handlową w realizacji wzajemnej pomocy transgranicznej, gromadzi i opracowuje dane statystyczne w zakresie kompetencyjnym Departamentu Nadzoru Rynku na potrzeby sporządzania raportów i ankiet Komisji Europejskiej w zakresie wyznaczonym przez kierownictwo Departamentu Nadzoru Rynku.
Uczestniczy w pracach grup ds. współpracy administracyjnej (grup ADCO), a także w spotkaniach międzynarodowych w zakresie nadzoru rynku, w zakresie wskazanym przez przełożonego oraz przygotowuje wkłady do instrukcji lub instrukcje oraz opiniuje instrukcje na posiedzenia przekazane przez inne jednostki.
Obsługuje posiedzenia Komitetu Sterującego ds. Nadzoru Rynku oraz przygotowuje raporty i inne dokumenty (np. wypełnianie ankiet) na potrzeby Komisji Europejskiej, Komitetu Rady Ministrów do Spraw Europejskich.
Przygotowuje propozycje rozwiązań legislacyjnych w zakresie nadzoru rynku.
Współpracuje z zagranicznymi podmiotami gospodarczymi i organami nadzoru rynku na rzecz promowania zgodności produktów i systemu nadzoru rynku w zakresie kompetencji Inspekcji Handlowej.
Realizuje zadania administratora krajowego bazy danych o produktach EPREL ustanowionej w celu zbierania danych o produktach podlegających wymaganiom etykietowania energetycznego.
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: wyższe
Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w obszarze praktycznego stosowania prawa (np. w prowadzeniu czynności wyjaśniających lub kontrolnych lub prowadzeniu postępowań administracyjnych lub opiniowaniu aktów prawnych)
Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2
Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania z zakresu przepisów o systemie nadzoru rynku oraz unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego w obszarze kompetencji Departamentu Nadzoru Rynku
Posiadanie kompetencji: umiejętności analityczne, zorientowanie na osiąganie celów, umiejętność współpracy, skuteczna komunikacja
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
Wykształcenie: wyższe techniczne
Ukończone podyplomowe studia z zakresu administracji publicznej lub integracji europejskiej lub prawa europejskiego
Pełnienie roli administratora merytorycznego lub użytkownika bazy danych
Posiadanie kompetencji: kreatywność, wystąpienia publiczne
Co oferujemy
stabilne zatrudnienie – umowa o pracę;
dodatek do wynagrodzenia za staż pracy powyżej 5 lat (od 5% do 20% wynagrodzenia);
dodatkowe wynagrodzenie roczne - „13tka”
nagrody jubileuszowe (od 20 lat pracy przyznawane co 5 lat);
elastyczny czas pracy (możliwość rozpoczęcia pracy między 7.00 a 09.00);
możliwość pracy pracy zdalnej na umotywowany wniosek pracownika;
gwarantowany program rozwoju zawodowego: różnorodny pakiet szkoleń (grupowych i indywidualnych), dofinansowanie do studiów i studiów podyplomowych, aplikacji radcowskiej, szkoleń językowych, platforma do nauki języka angielskiego i niemieckiego, biblioteka na terenie Urzędu;
możliwość rozwoju poprzez pracę w zespole profesjonalistów i ekspertów z różnych dziedzin oraz udział w ciekawych projektach, w tym tych dofinansowanych z funduszy europejskich;
możliwość godzenia pracy zawodowej z pracą naukową;
atrakcyjny pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego/jej dzieci, dofinansowanie sportu i kultury, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, pomoc finansowa w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie świąteczno-zimowym;
dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych;
możliwość zakupu na preferencyjnych warunkach karty sportowej Multisport oraz pakietu medycznego w ramach grupowego ubezpieczenia pracownika;
możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych;
możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej;
owocowe wtorki;
sala aktywności;
udogodnienia dla rowerzystów: pomieszczenie do przechowywania rowerów w siedzibie Urzędu;
doskonałą, dobrze skomunikowaną lokalizację – w centrum Warszawy (blisko stacji metro „Centrum” i "Świętokrzyska", stacji SKM „Śródmieście”, stacji PKP „Centrum”).
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Zaświadczenie o ukończeniu podyplomowych studiów z zakresu administracji publicznej lub integracji europejskiej lub prawa europejskiego
Oświadczenie o pełnieniu roli administratora merytorycznego lub użytkownika bazy danych
Aplikuj

do 3 kwietnia 2023

APLIKUJ ELEKTRONICZNIE
lub
w formie papierowej i w zamkniętej kopercie

na adres:
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa (kancelaria UOKiK mieści się w Centrum Konferencyjnym UOKiK) z dopiskiem DNR-SUŁ-S/2

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
(22) 55 60 213
lub mailowego na adres: agnieszka.wojna@uokik.gov.pl
Dokumenty należy złożyć do: 03.04.2023
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
Wzory oświadczeń

Required profile

Match working
Remote location allowed
To apply to this offer, be sure you can work from :
Poland
Match working
Experience
Industry :
Spoken language(s)
Check out the description to know which languages are mandatory.

Find other similar jobs