Match working

starszy inspektor

72% Flex
Full Remote
Request priority access

starszy inspektor

72% Flex
Remote: Full Remote
Work from: Poland

Offer summary

Qualifications: Minimum high school education, At least 6 months of work experience in administration or office work, familiarity with specific laws and regulations, Polish citizenship, full civil rights without any criminal convictions.

Key responsabilities:

 • Processing passport applications
 • Handling correspondence related to passport documents
 • Interactions with mentor
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów logo
Match working
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Government AdministrationXLarge

http://gov.pl/

5001 - 10000 Employees

Job description

Logo JobgetherYour missions
Dołącz do nas jako:
Starszy Inspektor
Do spraw: paszportowych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
#administracja publiczna
Umowa o pracę
na czas zastępstwa
Liczba stanowisk
2
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
ul. Brzeska 41 Biała Podlaska
Ważne do
28 marca
2023 r.
Wynagrodzenie
zasadnicze
od 3900,00 zł
do 4100,00 zł brutto
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
przyjmuje wnioski paszportowe, weryfikuje dane w nich zawarte pod względem ich poprawności, kompletności oraz wysokości wniesionych oplat, pobiera wymagane dane biometryczne od osoby, której wniosek dotyczy, przyjmuje oświadczenia rodziców o zgodzie na wydanie paszportów małoletnim dzieciom,
weryfikuje przyjęte wnioski paszportowe i przesyła je elektronicznie do Centrum Personalizacji Dokumentów,
przyjmuje wykonane paszporty do Rejestru Dokumentów Paszportowych,
wydaje gotowe paszporty,
przyjmuje wnioski i przeprowadza postępowania,
prowadzi korespondencję dot. spraw związanych z dokumentami paszportowymi.
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: średnie
Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy w administracji lub pracy biurowej
znajomość ustaw: o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, Kodeks postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw,
znajomość zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej,
znajomość przepisów ustaw: o dokumentach paszportowych, wybrane zagadnienia z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (tytuł II Pokrewieństwo i powinowactwo, dział I-II; tytuł III Opieka i kuratela), wybrane zagadnienia ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (rozdział 3 Rejestracja stanu cywilnego, rozdział 5 Wydawanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego; rozdział 6 Rodzaje aktów stanu cywilnego) wraz z aktami wykonawczymi,
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
Wykształcenie: wyższe
Co oferujemy
Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych

Co oferujemy:
 • pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku pracowników i dzieci pracowników, niskoprocentowe pożyczki, wsparcie finansowe w wyjątkowo trudnych sytuacjach,
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do nauki,
 • benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw.: ,,13’’), dodatek za wysługę lat ( od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego) w zależności od udokumentowanego stażu pracy, nagrody jubileuszowe,
 • udział w realizacji ciekawych, rozwijających przedsięwzięć,
 • bogatą ofertę szkoleniową,
 • dobrą atmosferę w pracy,
 • zatrudnienie u prestiżowego pracodawcy,
 • współpracę z wysokiej klasy specjalistami,
 • równowagę pomiędzy pracą, a życiem prywatnym,
 • dobrą lokalizację,
 • poczucie bezpieczeństwa.
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
zgoda na przetwarzanie danych osobowych – w stosunku do danych osobowych podanych z własnej inicjatywy w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
Aplikuj

do 28 marca 2023

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 117560"

na adres:
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Biuro Organizacji, Kadr i Budżetu Urzędu
Oddział Zarządzania Zasobami Ludzkimi, pok. 105
20-914 Lublin, ul. Spokojna 4

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
0 83 34 49 250 SOiC-BP
0 81 74 24 480 - BOKiBU
WIĘCEJ O PRACY W URZĘDZIE
Dokumenty należy złożyć do: 28.03.2023
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
Wzory oświadczeń
See more

Required profile

Match working
Experience
Industry :
Spoken language(s)
Check out the description to know which languages are mandatory.
Soft Skills
 • Attention to detail
 • Interpersonal communication skills
 • Ability to work independently and as part of a team

Go Premium: Access the World's Largest Selection of Remote Jobs!

 • Largest Inventory: Dive into the world's largest remote job inventory. More than half of these opportunities can't be found on standard platforms.
 • Personalized Matches: Our AI-driven algorithms ensure you find job listings perfectly matched to your skills and preferences.
 • Application fast-lane: Discover positions where you rank in the TOP 5% of applicants, and get personally introduced to recruiters with Jobgether.
 • Try out our Premium Benefits with a 7-Day FREE TRIAL.
  No obligations. Cancel anytime.

Find other similar jobs

🚀 Go Premium
Access the World's Largest Selection of Remote Jobs!

🚀

Go Premium
Access the World's Largest Selection of Remote Jobs!

Start Your Free TrialDon’t ask again