Match working

referent

77% Flex
Full Remote

 • Remote from:Poland, Czechia

referent

77% Flex
Remote:Full Remote
Work from:Poland, Czechia

Offer summary

Qualifications: Secondary education, At least 0.5 years of professional experience in administration or office work, Meticulous with good organizational skills, Clear and precise communication abilities.

Key responsabilities:

 • Handle tax procedures in II instance related to goods and services tax
 • Prepare responses to complaints
 • Manage administrative court correspondence
 • Execute tasks under time pressure
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów logo
Match working
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Government AdministrationXLarge

http://gov.pl/web/premier

5001 - 10000 Employees

Job description

Logo Jobgether

Your missions

Dołącz do nas jako:
Referent
Do spraw: postępowań podatkowych w Czwartym Dziale Podatku od Towarów i Usług (IOV4)
#administracja publiczna #praca #skarbowość
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
IAS lok. Częstochowa ul. Rejtana 9
Ważne do
30 marca
2023 r.
Wynagrodzenie
zasadnicze
4834,32 zł brutto
Człowiek - najlepsza inwestycja
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
prowadzi postępowania w II instancji dotyczące zobowiązań w podatku od towarów i usług, zwrotu osobom fizycznym wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, kas rejestrujących i przedłużania terminów zwrotów podatku od towarów i usług w celu zapewnienia wpływów budżetowych
prowadzi postępowania w I i II instancji w trybach nadzwyczajnych
sporządza projekty odpowiedzi na skargi do WSA
sporządza odpowiedzi na pisma procesowe do sądów administracyjnych
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: średnie
Doświadczenie zawodowe powyżej 0,5 roku w administracji lub pracy biurowej
Umiejętność dobrej organizacji pracy i efektywnego wykorzystania czasu pracy, realizacji obowiązków pod presją czasu
Skrupulatność, dociekliwość oraz wnikliwość przy wykonywaniu powierzonych zadań
Umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji w mowie i piśmie
Dobra komunikacja z klientem zewnętrznym/wewnętrznym
Umiejętność analitycznego myślenia, wnioskowania
Nastawienie na stałe podnoszenie kompetencji zawodowych oraz otwartość do zdobywania, uzupełniania wiedzy i umiejętności
Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych i urządzeń biurowych
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
Stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony 12 miesięcy (po tym okresie możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w ustawie o służbie cywilnej)
Ruchomy czas pracy z możliwością rozpoczynania pracy między 7:00 a 7:30
Dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”)
Nagrody jubileuszowe
Pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, dofinansowanie do zajęć sportowo-rekreacyjnych
Możliwość udziału w zawodach sportowych i rajdach organizowanych przez Krajową Administrację Skarbową
Dofinansowanie do zakupu okularów
Możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie
Możliwość rozwoju zawodowego i uczestnictwa w szkoleniach
Pracę w przyjaznej atmosferze oraz dogodną lokalizacje miejsc pracy poprzez bliskość głównych węzłów komunikacyjnych

Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Jeśli urodziłeś się przed 01.08.1972 r. - złóż oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami
Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Aplikuj

do 30 marca 2023

APLIKUJ ELEKTRONICZNIE
lub
w formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 117622"

na adres:
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
ul. Damrota 25
40-022 Katowice
nabór IOV4 Częstochowa - IP

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
32 207 65 10
WIĘCEJ O PRACY W URZĘDZIE
Dokumenty należy złożyć do: 30.03.2023
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
Wzory oświadczeń

Required profile

Match working
Experience
Industry :
Spoken language(s)
Check out the description to know which languages are mandatory.
Soft Skills
 • We seek someone with analytical thinking
 • Willingness to continuously improve professional skills
 • Good customer and internal communication
 • Ability to operate basic computer programs and office equipment

Go Premium: Access the World's Largest Selection of Remote Jobs!

 • Largest Inventory: Dive into the world's largest remote job inventory. More than half of these opportunities can't be found on standard platforms.
 • Personalized Matches: Our AI-driven algorithms ensure you find job listings perfectly matched to your skills and preferences.
 • Application fast-lane: Discover positions where you rank in the TOP 5% of applicants, and get personally introduced to recruiters with Jobgether.
 • Try out our Premium Benefits with a 7-Day FREE TRIAL.

  No obligations. Cancel anytime.