Match working

starszy referent

72% Flex
Full Remote
Request priority access

starszy referent

72% Flex
Remote: Full Remote
Work from: Poland

Offer summary

Qualifications: Bachelor's degree, Minimum of 6 months experience in administration or office work, Knowledge of tax legislation (tax code, personal income tax law), Computer literacy.

Key responsabilities:

 • Checking the accuracy and timeliness of declared tax obligations and taxpayer's rights to tax reliefs
 • Preparing drafts of documents for information exchange
 • Analyzing information in IT systems to verify declared obligations
 • Preparing reports on tasks and providing data to other departments
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów logo
Match working
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Government AdministrationXLarge

http://gov.pl/

5001 - 10000 Employees

Job description

Logo JobgetherYour missions
Dołącz do nas jako:
Starszy Referent
Do spraw: czynności analitycznych i sprawdzających w Pierwszym Dziale Czynności Analitycznych i Sprawdzających w Urzędzie Skarbowym Gorzowie Wielkopolskim
#administracja publiczna #skarbowość
Umowa na czas
określony (np. projektu)
Nabór zdalny
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
ul. Jagiellończyka 10, Gorzów Wielkopolski
Ważne do
30 marca
2023 r.
Wynagrodzenie
zasadnicze
nie mniej niż 5024,89 zł brutto
APLIKUJ ON-LINE!
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
Dokonuje czynności sprawdzających w celu sprawdzenia prawidłowości i terminowości deklarowanych zobowiązań podatkowych oraz praw podatnika do przysługujących mu ulg podatkowych
Przygotowuje projekty pism z zakresu prowadzonych spraw w celu zapewnienia wymiany informacji
Analizuje informacje dostępne w systemach informatycznych celem sprawdzenia prawidłowości deklarowanych zobowiązań
Przygotowuje sprawozdania i informacje z zakresu realizowanych zadań w celu dostarczenia danych innym organom i stanowiskom pracy
Sporządza zawiadomienia o naruszeniu przepisów podatkowych w celu przekazania na stanowisko ds. karnych skarbowych
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: średnie
Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy w administracji lub pracy biurowej
Znajomość przepisów podatkowych - Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
Umiejętność obsługi komputera
Komunikatywność
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
Ruchomy czas pracy
Indywidualny rozkład czasu pracy
Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”)
Nagrody jubileuszowe
Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie
Otwartą i przyjazną atmosferę w pracy
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach - jeśli w zakresie tych danych są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO oraz wykraczających poza zakres art. 22(1) § 1 kp
Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
Oświadczenie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Aplikuj

do 30 marca 2023

APLIKUJ ELEKTRONICZNIE
lub
w formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 117837"

na adres:
Izba Administracji Skarbowej
ul. Generała Władysława Sikorskiego 2
65-454 Zielona Góra

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
660 557 178 lub 660 557 006
Dokumenty należy złożyć do: 30.03.2023
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
Wzory oświadczeń
See more

Required profile

Match working
Experience
Industry :
Spoken language(s)
Check out the description to know which languages are mandatory.
Soft Skills
 • Communication skills
 • Polish citizenship required
 • No prior criminal convictions for intentional felonies
 • Ability to process confidential information

Go Premium: Access the World's Largest Selection of Remote Jobs!

 • Largest Inventory: Dive into the world's largest remote job inventory. More than half of these opportunities can't be found on standard platforms.
 • Personalized Matches: Our AI-driven algorithms ensure you find job listings perfectly matched to your skills and preferences.
 • Application fast-lane: Discover positions where you rank in the TOP 5% of applicants, and get personally introduced to recruiters with Jobgether.
 • Try out our Premium Benefits with a 7-Day FREE TRIAL.
  No obligations. Cancel anytime.

Find other similar jobs

🚀 Go Premium
Access the World's Largest Selection of Remote Jobs!

🚀

Go Premium
Access the World's Largest Selection of Remote Jobs!

Start Your Free TrialDon’t ask again