Match working

Uwch Gyfreithiwr (Polisi Cyfreithiol)

72% Flex
Full Remote
Full time
Request priority access

Uwch Gyfreithiwr (Polisi Cyfreithiol)

72% Flex
Remote: Full Remote
Contract: Full time
Work from: United Kingdom

Offer summary

Qualifications: Qualified Solicitor or Barrister in Wales and England, Experience providing high-quality advice on regulatory/public law matters in a comparable environment.

Key responsabilities:

 • Provide effective and timely counsel on legal obligations and regulatory powers
 • Interpret statutes, regulations, and procedures interpreted practical to SRA's work
Solicitors Regulation Authority logo
Match working
Solicitors Regulation Authority
Legal ServicesSME

http://www.sra.org.uk

501 - 1000 Employees

Job description

Logo JobgetherYour missions
Contract Type
Permanent
Working Pattern
Full time - flexible working may be considered
Working Hours
35 hours per week
Salary
£58,060 y flwyddyn
Location Options
Hybrid - home based and Cardiff
Function Type
Legal

Rydym yn chwilio am Uwch Gyfreithiwr i ymuno â'n tîm Polisi Cyfreithiol. Mae hon yn rôl hybrid amser-llawn yn gweithio gartref ac yn ein swyddfa yn Birmingham, Llundain neu Gaerdydd.

Rydym hefyd yn recriwtio ar gyfer Uwch Gyfreithwyr yn ein tîm Cyfraith a Gorfodaeth, yn delio â materion cynhennus. Gallwch weld hysbyseb y rôl honno yma.


Yr hyn y gallwn ei gynnig i chi

 • Gweithio ar amrywiaeth o brosiectau, gan ddefnyddio sgiliau datrys problemau a meddwl yn ddadansoddol i ddatrys problemau cyfreithiol ac ymarferol
 • Helpu i reoleiddio'r proffesiwn, gwarchod a hybu’r budd cyhoeddus, a helpu i siapio’n hymatebion i heriau newydd a rhoi’r ymatebion hynny ar waith
 • Llwyth gwaith eang ac amrywiol, yn canolbwyntio ar ddatblygu polisïau ar y gyfraith gyhoeddus a rheoleiddio, gan gynnwys cynghori ar yr arferion gorau i'r busnes ehangach


Y rôl

Fel Uwch Gyfreithiwr yn y tîm Polisi Cyfreithiol, byddwch yn darparu cyngor effeithiol ac amserol o safon ar y rhwymedigaethau cyfreithiol a'r pwerau rheoleiddio sydd ar gael i'r sefydliad.

Bydd hyn yn cynnwys dehongli statudau a deddfwriaeth a gweithdrefnau dirprwyedig, a sut mae’r rhain yn gymwys yn ymarferol i waith yr SRA. Byddwch yn helpu i ddarparu atebion arloesol i broblemau cyfreithiol cymhleth, gan gyffwrdd ag amryw o feysydd cyfreithiol. Gall hyn gynnwys drafftio rheolau a chanllawiau proffesiynol newydd, a chynghori ar weithrediadau'r SRA ei hun.

Byddwch yn gweithio'n agos gydag aelodau’n tîm ac ar draws y sefydliad, a chyda rhanddeiliaid allanol hefyd. Byddwch yn mentora ac yn hyfforddi, gan hybu diwylliant o berfformiad uchel – gan rannu gwybodaeth ac arbenigedd ar draws y tîm a’r busnes ehangach.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn mynd ati o’i ben a’i bastwn ei hun, bydd â llygad barcut am fanylion a bydd yn gallu dangos hanes o sicrhau canlyniadau o safon.


Yr hyn rydyn ni’n chwilio amdano

 • Cyfreithiwr neu Fargyfreithiwr cymwysedig sydd wedi cymhwyso yng Nghymru a Lloegr
 • Profiad o ddarparu cyngor o safon ar reoleiddio/y gyfraith gyhoeddus a drafftio mewn amgylchedd cyfatebol mewn rheoleiddio a / neu’r gyfraith gyhoeddus
 • Hanes o arwain a darparu atebion, gan gymryd atebolrwydd am ddatrys materion cymhleth iawn yn llwyddiannus ac yn brydlon
 • Dealltwriaeth o amcanion yr SRA, y canlyniadau allweddol a sut i gysylltu hyn â'r dirwedd wleidyddol
 • Yn bragmataidd ac yn gallu gweithio ar y cyd â chydweithwyr cyfreithiol ac eraill, gan gynnwys ar lefel uwch
 • Byddai gwybodaeth gyfreithiol mewn un neu fwy o'r meysydd ychwanegol a ganlyn yn ddymunol: cyfraith caffael, contract, addysg, a/neu’r gyfraith wybodaeth


Gwybodaeth ddefnyddiol ac ychwanegol

Rôl hybrid yw hon, yn gweithio o un o'n swyddfeydd 1-2 ddiwrnod yr wythnos a gartref weddill yr wythnos.

Yn Birmingham mae ein prif swyddfa ac mae'r tîm Polisi Cyfreithiol wedi'i rannu ar draws ein swyddfeydd yn Birmingham a Llundain. Mae hon yn rôl hybrid a gellir ei lleoli yn ein swyddfa yn Birmingham, Llundain neu Gaerdydd 1-2 ddiwrnod yr wythnos, a gartref weddill yr wythnos. Bydd angen rhywfaint o deithio i swyddfeydd eraill yr SRA (fel arfer i'n swyddfa yn Birmingham).

Rydym yn croesawu ymgeiswyr a allai fod yn chwilio am gydbwysedd rhwng eu bywyd personol a phroffesiynol. Mae hon yn rôl amser-llawn yn gweithio 35 awr yr wythnos. Rydym yn ddigon bodlon siarad am weithio hyblyg. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y rôl neu’r lleoliad neu’r cyfle i weithio’n hyblyg, cysylltwch â ni drwy: recruitment@sra.org.uk.


Gwneud cais

Cliciwch 'apply’ i lenwi'r ffurflen gais ar-lein ac uwchlwytho CV a llythyr eglurhaol, gan fynd i'r afael â sut rydych chi'n ateb gofynion y rôl, yn enwedig yr hyn a amlygir yn yr adran 'yr hyn rydyn ni’n chwilio amdano'.

I gael rhagor o wybodaeth am y broses recriwtio a dethol, a sut i wneud y gorau o'ch cais, ewch i'n tudalennau swyddi.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Llun, 20 Chwefror am 09:00. Rydym yn annog unrhyw ymgeiswyr sydd â diddordeb i wneud cais cyn gynted â phosibl gan y gallen ni ddewis cau'r cyfnod ymgeisio wythnos yn gynnar os daw digon o geisiadau i law.


The SRA is the independent regulator of solicitors and law firms in England and Wales, protecting consumers and supporting the rule of law and the administration of justice. We do this by overseeing all education and training requirements necessary to practise as a solicitor, licensing individuals and firms to practise, setting the standards of the profession and regulating and enforcing compliance against these standards.
We offer an inclusive, supportive and friendly working environment and the chance to develop your career within a professional organisation. We are committed to the health and wellbeing of staff, helping everyone to strike a good balance between personal and professional life.

Additionally, we provide a generous flexible benefits package, including gym membership with a tax only cost, an excellent defined contribution pension scheme and an additional 3% of annual basic salary upon successful completion of probation.

Vacancy closing date: 20/02/2023, 09:00

The Solicitors Regulation Authority is an Equal Opportunities Employer.

Diversity and inclusion is central to everything we do. We are actively committed to promoting and participating in good practice in the way that we attract, recruit and retain staff.

Everyone is encouraged to bring their whole self to work because we appreciate the value that a truly diverse workforce brings to an organisation. We celebrate difference, recognising the benefits this brings to our inclusive culture, including age, disability, gender identity and expression, religion, race, sex, sexual orientation and socio economic background.

We are a Stonewall Top 100 Employer, a member of ENEI, a disability confident employer and we are happy to talk flexible working.

See more

Required profile

Match working
Experience
Industry :
Spoken language(s)
Check out the description to know which languages are mandatory.
Match working
Hard Skills
Soft Skills
 • Proactive, with an ability to work collaboratively at a senior level
 • Strong legal knowledge preferably in additional fields like procurement law, contract, education, and/or information rights

Go Premium: Access the World's Largest Selection of Remote Jobs!

 • Largest Inventory: Dive into the world's largest remote job inventory. More than half of these opportunities can't be found on standard platforms.
 • Personalized Matches: Our AI-driven algorithms ensure you find job listings perfectly matched to your skills and preferences.
 • Application fast-lane: Discover positions where you rank in the TOP 5% of applicants, and get personally introduced to recruiters with Jobgether.
 • Try out our Premium Benefits with a 7-Day FREE TRIAL.
  No obligations. Cancel anytime.

Find other similar jobs

🚀 Go Premium
Access the World's Largest Selection of Remote Jobs!

🚀

Go Premium
Access the World's Largest Selection of Remote Jobs!

Try Premium for freeDon’t ask again