Match working

inspektor weterynaryjny

77% Flex
Full Remote

  • Remote from:Poland

inspektor weterynaryjny

77% Flex
Remote:Full Remote
Work from:Poland
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów logo
Match working
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Government AdministrationXLarge

http://gov.pl/web/premier

5001 - 10000 Employees

Job description

Logo JobgetherYour missions
Dołącz do nas jako:
Inspektor Weterynaryjny
Do spraw: bezpieczeństwa i higieny żywności zespół ds. Bezpieczeństwa żywności , Pasz i Utylizacji
#administracja publiczna #działalność inspekcyjna #weterynaria
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1/2
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Choszcznie ul. MALCZEWSKIEGO 17/1, 73-200 Choszczno teren powiatu choszczeńskiego
Ważne do
14 kwietnia
2023 r.
Wynagrodzenie
zasadnicze
około 4000,00 zł brutto
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
realizuje zadania wynikające z ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, o produktach pochodzenia zwierzęcego...
prowadzi postępowanie mandatowe
pobiera próby do badań monitoringowych
planuje budżet w zakresie działu higieny żywności
raportuje wyniki urzędowej kontroli
nadzoruje podmioty wytwarzające produkty pochodzenia zwierzęcego
aktualizuje rejestry i wykazy podmiotów objętych nadzorem
przygotowuje dokumentację dla Powiatowego Lekarza Weterynarii związane z postępowaniem administracyjnym,
prowadzi postępowania administracyjne związane ze stwierdzonymi naruszeniami przepisów w zakresie higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
wykonuje inne prace zlecone przez PLW
odwozi próby do ZHW Szczecin
przyjmuje zgłoszenia o rozpoczęciu, zaprzestaniu działalności lub zmianach w działalności prowadzonej przez podmioty objęte nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Choszcznie w zakresie wytwarzania i wprowadzania do obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
Doświadczenie zawodowe w obszarze pracy związanym z administracją
prawo jazdy kategorii B upoważniające do prowadzenia auta z manualną przekładnią
komunikatywność, umiejętność działania w sytuacjach nie przewidzianych, umiejętność prognozowania
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
Wykształcenie: wyższe STUDIA PODYPLOMOWE WETERYNARYJNE LUB POKREWNE , ZNAJOMOŚĆ KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
Doświadczenie zawodowe W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
KSIĄŻECZKA ZDROWIA DO CELÓW SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNYCH , DOSKONAŁA OBSŁUGA PAKIETU OFFICE,
Co oferujemy
Indywidualny rozkład czasu pracy
Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”)
Miejsce parkingowe na terenie urzędu
Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
dyplomy , świadectwa ukończenia szkoły, świadectwa pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Aplikuj

do 14 kwietnia 2023

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 117757"

na adres:
INSPEKCJA WETERYNARYJNA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W CHOSZCZNIE
UL. MALCZEWSKIEGO 17/1
73-200 CHOSZCZNO

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
957652303
lub mailowego na adres: choszczno.piw@wetgiw.gov.pl
WIĘCEJ O PRACY W URZĘDZIE
Dokumenty należy złożyć do: 14.04.2023
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
Wzory oświadczeń

Required profile

Match working
Remote location allowed
To apply to this offer, be sure you can work from :
Poland
Match working
Experience
Industry :
Spoken language(s)
Check out the description to know which languages are mandatory.