Match working

inspektor

77% Flex
Full Remote

  • Remote from:Poland, Slovakia

inspektor

77% Flex
Remote:Full Remote
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów logo
Match working
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Government AdministrationXLarge

http://gov.pl/web/premier

5001 - 10000 Employees

Job description

Logo Jobgether

Your missions

Dołącz do nas jako:
Inspektor
Do spraw: nadzoru nad nawozami i środkami ochrony roślin w Dziale Ochrony Roślin i Nawozów
#administracja publiczna #rolnictwo
Umowa na czas
określony (np. projektu)
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
Gdańsk
Ul. Na Stoku 48
Ważne do
29 marca
2023 r.
Wynagrodzenie
zasadnicze
około 4200,00 zł brutto
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
kontroluje podmioty wprowadzające do obrotu nawozy, nawozy oznaczone znakiem "NAWÓZ WE", środki wspomagające uprawę roślin oraz produkty nawozowe UE;
koordynuje i nadzoruje pobieranie prób nawozów, nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE", środków wspomagających uprawę roślin oraz produktów nawozowych UE do badań laboratoryjnych;;
wydaje decyzje administracyjne w sprawie wycofania z obrotu, opłat sankcyjnych dla nawozów, nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE", środków wspomagających uprawę roślin oraz produktów nawozowych UE;
nadzoruje przestrzeganie przepisów dotyczących znakowania i pakowania nawozów, nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE", środków wspomagających uprawę roślin oraz produktów nawozowych UE;
nadzoruje wprowadzanie do obrotu środki ochrony roślin;
nadzoruje stosowanie środków ochrony roślin;
wprowadza dane do Zintegrowanego Systemu Informatycznego.
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
Staż pracy co najmniej 1 rok
Posiadanie prawa jazdy katt. B
Co oferujemy
Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
Miejsce parkingowe na terenie urzędu
Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Stałe godziny pracy od poniedziałku do piątku
Dodatek stażowy
Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "trzynastka"
Regularnie wypłacane wynagrodzenie
Stabilność zatrudnienia
Możliwość rozwoju zawodowego
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
Aplikuj

do 29 marca 2023

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 117812"

na adres: Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać na adres:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku
ul. Na Stoku 48
80-874 Gdańsk

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
58 302 36 35 wew.37
lub mailowego na adres: kadry-gdansk@piorin.gov.pl
WIĘCEJ O PRACY W URZĘDZIE
Dokumenty należy złożyć do: 29.03.2023
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych

Required profile

Match working
Remote location allowed
To apply to this offer, be sure you can work from :
Poland
Slovakia
Match working
Experience
Industry :
Spoken language(s)
Check out the description to know which languages are mandatory.

Go Premium: Access the World's Largest Selection of Remote Jobs!

  • Largest Inventory: Dive into the world's largest remote job inventory. More than half of these opportunities can't be found on standard platforms.
  • Personalized Matches: Our AI-driven algorithms ensure you find job listings perfectly matched to your skills and preferences.
  • Application fast-lane: Discover positions where you rank in the TOP 5% of applicants, and get personally introduced to recruiters with Jobgether.
  • Try out our Premium Benefits with a 7-Day FREE TRIAL.

    No obligations. Cancel anytime.