Match working

inspektor

77% Flex
Full Remote

  • Remote from:Poland, Slovakia

inspektor

77% Flex
Remote:Full Remote
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów logo
Match working
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Government AdministrationXLarge

http://gov.pl/web/premier

5001 - 10000 Employees

Job description

Logo Jobgether

Your missions

Dołącz do nas jako:
Inspektor
Do spraw: rozliczeń dotacji celowych i realizacji programów rządowych w Wydziale Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli
Umowa o pracę
na czas zastępstwa
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
Gdańsk
ul. Wały Jagiellońskie 24
Ważne do
28 marca
2023 r.
Wynagrodzenie
zasadnicze
około 4400,00 zł brutto
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
Instruuje i koordynuje, przyjmuje wnioski od jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w celu dokonania podziału dotacji celowej
Rozlicza dotacje celowe przyznane jednostkom samorządu terytorialnego oraz organizacjom pozarządowym nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
Sporządza sprawozdania zbiorcze na podstawie jednostkowych rozliczeń dotacji celowych dla Wydziału Finansów i Budżetu PUW oraz w wymaganych przypadkach dla Ministerstwa
Sporządza umowy z jednostkami niepaństwowymi na wykonywanie zadań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek
Kontroluje terminowość wywiązywania się z postanowień umów dotyczących dofinansowania w celu prawidłowego wykonania zadania
Przygotowuje wystąpienia do Wydziału Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększenie budżetu JST w zakresie dotacji
Rejestruje zgłoszenia wypoczynku dzieci i młodzieży w województwie
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: średnie
Staż pracy co najmniej 1 rok w administracji w zakresie dotacji celowych lub/ i na stanowiskach związanych z prowadzeniem spraw finansowych
Komunikatywność
Umiejętność organizowania czasu pracy
Umiejętność pracy w zespole
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
Wykształcenie: wyższe ekonomiczne
Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata w administracji w zakresie dotacji celowych lub/ i na stanowiskach związanych z prowadzeniem spraw finansowych
Znajomość ustawy o finansach publicznych
Znajomość pakietu MS Office
Co oferujemy
Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Kwestionariusz osobowy (do pobrania pod adresem: https://www.gov.pl/web/bip-kuratorium-gdansk/kwestionariusz-dla-osoby-ubiegajacej-sie-o-zatrudnienie)
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Aplikuj

do 28 marca 2023

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 117743"

na adres:
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
058-322-29-22
lub mailowego na adres: kadry@kuratorium.gda.pl
Dokumenty należy złożyć do: 28.03.2023
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych

Required profile

Match working
Remote location allowed
To apply to this offer, be sure you can work from :
Poland
Slovakia
Match working
Experience
Industry :
Spoken language(s)
Check out the description to know which languages are mandatory.

Go Premium: Access the World's Largest Selection of Remote Jobs!

  • Largest Inventory: Dive into the world's largest remote job inventory. More than half of these opportunities can't be found on standard platforms.
  • Personalized Matches: Our AI-driven algorithms ensure you find job listings perfectly matched to your skills and preferences.
  • Application fast-lane: Discover positions where you rank in the TOP 5% of applicants, and get personally introduced to recruiters with Jobgether.
  • Try out our Premium Benefits with a 7-Day FREE TRIAL.

    No obligations. Cancel anytime.