Match working

inspektor

77% Flex
Full Remote

 • Remote from:Poland, Slovakia

inspektor

77% Flex
Remote:Full Remote

Offer summary

Qualifications: Minimum high school education, 1 year of work experience in administration, Experience in public procurement, Specific documents confirming Polish citizenship, standing by the law, and absence of criminal convictions.

Key responsabilities:

 • Conducting public procurement orders following specific regulations
 • Preparing and executing procurement procedures
 • Keeping records and reports related to the job duties
 • Organizing events and participating in ceremonies and conferences
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów logo
Match working
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Government AdministrationXLarge

http://gov.pl/web/premier

5001 - 10000 Employees

Job description

Logo Jobgether

Your missions

Dołącz do nas jako:
Inspektor
Do spraw: obsługi administracyjnej oraz prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Wydziale Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
Gdańsk
ul. Wały Jagiellońskie 24
Ważne do
28 marca
2023 r.
Wynagrodzenie
zasadnicze
nie mniej niż 4332,00 zł brutto
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
Realizuje zamówienia publiczne zgodnie z Ustawą prawo zamówień publicznych wraz z przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji na podstawie dostarczonego opisu przedmiotu zamówienia
Przygotowuje i realizuje postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Ustawą prawo zamówień publicznych
Tworzy roczne plany zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane wraz z szacunkiem
Przechowuje umowy dla pracowników Kuratorium w zakresie powierzonego mienia
Przyjmuje dostawy i dysponuje zamówionymi materiałami i środkami trwałymi
Zamawia pieczątki imienne dla pracowników oraz prowadzi dokumentację w tym zakresie
Prowadzi rejestry umów najmu lokali na potrzeby własnej jednostki i jednostek podległych
Sporządza plany, sprawozdania i analizy z zakresu swojego działania
Przygotowuje i bierze udział w organizacji uroczystości, konferencji i szkoleń organizowanych przez Kuratorium Oświaty
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: średnie
Staż pracy co najmniej 1 rok w administracji
Doświadczenie zawodowe w obszarze zamówień publicznych
Umiejętność organizowania czasu pracy
Komunikatywność
Umiejętność pracy w zespole
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
Wykształcenie: wyższe na kierunku administracja
Staż pracy co najmniej 1 rok i 6 miesięcy w administracji
Znajomość pakietu MS Office
Co oferujemy
Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie stażu pracy w tym doświadczenia w obszarze zamówień publicznych
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Aplikuj

do 28 marca 2023

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 117744"

na adres:
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
058-322-29-22
lub mailowego na adres: kadry@kuratorium.gda.pl
Dokumenty należy złożyć do: 28.03.2023
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych

Required profile

Match working
Experience
Industry :
Spoken language(s)
Check out the description to know which languages are mandatory.
Match working
Hard Skills
Soft Skills
 • Good interpersonal skills
 • Teamwork ability
 • Time management skills
 • Verbal and written communication proficiency

Go Premium: Access the World's Largest Selection of Remote Jobs!

 • Largest Inventory: Dive into the world's largest remote job inventory. More than half of these opportunities can't be found on standard platforms.
 • Personalized Matches: Our AI-driven algorithms ensure you find job listings perfectly matched to your skills and preferences.
 • Application fast-lane: Discover positions where you rank in the TOP 5% of applicants, and get personally introduced to recruiters with Jobgether.
 • Try out our Premium Benefits with a 7-Day FREE TRIAL.

  No obligations. Cancel anytime.