Match working

młodszy specjalista

77% Flex
Full Remote

  • Remote from:Poland

młodszy specjalista

77% Flex
Remote:Full Remote
Work from:Poland
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów logo
Match working
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Government AdministrationXLarge

http://gov.pl/web/premier

5001 - 10000 Employees

Job description

Logo JobgetherYour missions
Dołącz do nas jako:
Młodszy Specjalista
w Wydziale Rejestracji, Importu Równoległego i Badań Klinicznych Produktów Leczniczych Weterynaryjnych w Departamencie Rejestracji i Badań Klinicznych Produktów Leczniczych Weterynaryjnych
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
Warszawa
Al. Jerozolimskie 181C
Ważne do
28 marca
2023 r.
Działając w obszarach produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych chronimy zdrowie i dbamy o bezpieczeństwo społeczeństwa.
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
Waliduje wnioski i dokumentację dołączoną do wniosku o dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych weterynaryjnych
Przygotowywuje korespondencję do podmiotów odpowiedzialnych
Sporządza projekty decyzji/postanowień/zawiadomień/wezwań Prezesa Urzędu
Prowadzi bazy danych
Koordynuje procesy przygotowywania projektów stanowisk pod obrady grupy koordynacyjnej CMDv w zakresie procedury dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych weterynaryjnych
Przygotowuje korespondencję do krajowych i międzynarodowych instytucji/organów w ramach współpracy
Przekazuje ekspertom odpowiednią dokumentację
Uczestnictwo w spotkaniach grup roboczych dotyczących procedur europejskich
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: wyższe profilowe – lekarz weterynarii lub pokrewne albo chemiczne lub pokrewne
komunikatywna znajomość języka angielskiego
podstawowa znajomość Prawa farmaceutycznego oraz aktów prawnych oraz znajomość wytycznych Unii Europejskich dotyczących produktów leczniczych weterynaryjnych
podstawowa znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
umiejętność analitycznego myślenia
zdolności organizacyjne
asertywność
umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych
dobra znajomość programów komputerowych (MS Office)
komunikatywność
samodzielność i inicjatywa
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
Ruchomy czas pracy
Indywidualny rozkład czasu pracy
Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
Możliwość przyjścia do pracy z dzieckiem
Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Stabilną i ciekawą pracę w prestiżowej instytucji państwowej
Możliwość rozwoju zawodowego
Nagrody uznaniowe
Dodatek do wynagrodzenia zasadniczego za wysługę lat (do 20 %)
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13-tka”)
Elastyczny czas pracy - rozpoczynanie pracy w godz. 7.30 - 8.30
Zajęcia z języka angielskiego
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - do pobrania na stronie http://bip.urpl.gov.pl w zakładce praca – druki dla osób ubiegających się o pracę.
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru - do pobrania na stronie http://bip.urpl.gov.pl w zakładce praca – druki dla osób ubiegających się o pracę.
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Aplikuj

do 28 marca 2023

APLIKUJ ELEKTRONICZNIE
lub
w formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 117826"

na adres:
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
Aleje Jerozolimskie 181 C,
02-222 Warszawa

Dokumenty można składać osobiście w siedzibie Urzędu, przesłać pocztą, za pośrednictwem ePUAP lub poczty elektronicznej na adres: rekrutacja@urpl.gov.pl - z podaniem numeru ogłoszenia w temacie

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
(22) 49-21-354
lub mailowego na adres: rekrutacja@urpl.gov.pl
Dokumenty należy złożyć do: 28.03.2023
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych

Required profile

Match working
Remote location allowed
To apply to this offer, be sure you can work from :
Poland
Match working
Experience
Industry :
Spoken language(s)
Check out the description to know which languages are mandatory.

Find other similar jobs