Match working

referendarz

72% Flex
Full Remote
Request priority access

referendarz

72% Flex
Remote: Full Remote
Work from: Poland

Offer summary

Qualifications: Higher education, Fluency in English (at least B1 level), Knowledge of the Polish labor market and public employment services.

Key responsabilities:

 • Analysing programs to align with strategies
 • Responding to inquiries regarding activation issues
 • Organizing training events for public employment service staff, giving authDomain:using training needs, defining objectives and efficient communication
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów logo
Match working
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Government AdministrationXLarge

http://gov.pl/

5001 - 10000 Employees

Job description

Logo JobgetherYour missions
Dołącz do nas jako:
Referendarz
w Wydziale Form Wsparcia Zatrudnienia w Departamencie Rynku Pracy
Umowa o pracę
na czas zastępstwa
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
ul. Żurawia 4a, 00-503 Warszawa
Ważne do
28 marca
2023 r.
Wynagrodzenie
zasadnicze
około 4818,99 zł brutto
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
Badana zgodność strategii i programów w ramach krajowej polityki rynku pracy, w tym uczestniczy w opracowywaniu rozwiązań systemowych w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (głównie projektów pilotażowych oraz programów specjalnych): • analizowanie wdrażania programów pod kątem realizacji strategii • formułowanie propozycji i zaleceń zmian
Prowadzi obsługę interpelacji i zapytań poselskich dotyczących m.in. tematyki aktywizacji zawodowej w tym: • gromadzenie materiałów • przygotowywanie odpowiedzi
Organizuje szkolenia/ seminaria/ konferencje w celu doskonalenia kompetencji kadr publicznych służb zatrudnienia w tym: • opracowywanie/ weryfikowanie/ uzgadnianie programów • analizowanie i identyfikowanie potrzeb szkoleniowych grup docelowych • definiowanie celów, określanie komunikatów oraz docelowych efektów działań
Prowadzi obsługę procesu przyznawania patronatów w tym: • weryfikowanie/ opiniowanie wniosków o przyznanie patronatu
Wdraża programy w obszarze wsparcia publicznych służb zatrudnienia współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w tym: • opiniowanie/ zatwierdzanie dokumentów wdrożeniowych (np. instrukcji wykonawczych, wytycznych, etc.) • przeprowadzanie konsultacji i uzgodnień • udział w spotkaniach konsultacyjnych/ Komitetów Monitorujących z zakresu realizacji programu
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: wyższe
komunikatywna znajomość j. angielskiego (co najmniej na poziomie B1)
znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz wybranych przepisów wykonawczych do ustawy
znajomość problematyki rynku pracy w Polsce w tym wiedza dotycząca funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia
umiejętność współpracy
umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
komunikatywność
rzetelność
umiejętność obsługi komputera: MS Office
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
Możliwość rozpoczynania i kończenia pracy w przedziale czasowym zamiast stałych godzin pracy, rozpoczęcie pracy między 7.30 a 9.00.
Możliwość rozpoczynania pracy w innych – stałych – godzinach niż standardowy czas pracy, np. od 7.00 do 15.00.
Możliwość wykonywania pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna).
Po uzgodnieniu z przełożonym możliwość skrócenia czasu pracy połączona z obowiązkiem „odpracowania” czasu wolnego.
Bufet pracowniczy.
Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu.
Możliwość przyjścia do pracy z dzieckiem.
Pokój dla rodzica z dzieckiem. Tzn. pokój, w którym pracownik może wykonywać obowiązki służbowe (np. posiada komputer i telefon), a dziecko może się bawić (pokój wyposażony w zabawki i miejsce dla dziecka).
Możliwość skrócenia dnia pracy dla zapewnienia opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.
Dopłaty do żłobka, przedszkola i klubu dziecięcego oraz opieki sprawowanej przez opiekuna dziennego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Dofinansowanie do wypoczynku pracowników (z ZFŚS).
Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników.
Dofinansowanie karty sportowej lub dofinasowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych.
Refundacja wydatków na cele kulturalne.
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego na wymaganym poziomie lub oświadczenie o znajomości języka obcego na wymaganym poziomie
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Aplikuj

do 28 marca 2023

na adres:
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

Aplikację można złożyć:
 • przez Internet za pomocą ePUAP
 • mailowo na adres rekrutacja@mrips.gov.pl
 • osobiście w siedzibie urzędu
 • przesłać pocztą
z wyraźnym dopiskiem w liście motywacyjnym, temacie maila, na kopercie: DRP-5
(o ważności aplikacji decyduje data wpływu do MRiPS)

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
538-117-569, 538-117-567, 538-117-570.
Dokumenty należy złożyć do: 28.03.2023
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
See more

Required profile

Match working
Experience
Industry :
Spoken language(s)
Check out the description to know which languages are mandatory.
Match working
Hard Skills
Soft Skills
 • Effective teamwork
 • Strong organizational skills, goal orientation
 • Excellent communication, reliability

Go Premium: Access the World's Largest Selection of Remote Jobs!

 • Largest Inventory: Dive into the world's largest remote job inventory. More than half of these opportunities can't be found on standard platforms.
 • Personalized Matches: Our AI-driven algorithms ensure you find job listings perfectly matched to your skills and preferences.
 • Application fast-lane: Discover positions where you rank in the TOP 5% of applicants, and get personally introduced to recruiters with Jobgether.
 • Try out our Premium Benefits with a 7-Day FREE TRIAL.
  No obligations. Cancel anytime.

Find other similar jobs

🚀 Go Premium
Access the World's Largest Selection of Remote Jobs!

🚀

Go Premium
Access the World's Largest Selection of Remote Jobs!

Start Your Free TrialDon’t ask again