Match working

referent

77% Flex
Full Remote

  • Remote from:Poland

referent

77% Flex
Remote:Full Remote
Work from:Poland
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów logo
Match working
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Government AdministrationXLarge

http://gov.pl/web/premier

5001 - 10000 Employees

Job description

Logo JobgetherYour missions
Dołącz do nas jako:
Referent
Do spraw: obsługi bezpośredniej w Referacie Obsługi Bezpośredniej (SOB) w Urzędzie Skarbowym w Gryfinie
#administracja publiczna
Umowa o pracę
na czas zastępstwa
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
Nabór zdalny
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
ul. Szczecińska 24 74-100 Gryfino
Ważne do
23 marca
2023 r.
Wynagrodzenie
zasadnicze
5013,00 zł brutto
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
Prowadzi obsługę bieżącą w celu wsparcia podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych
Realizuje zadnia w zakresie przetwarzania danych
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: średnie
Znajomość funkcji i struktury organów Krajowej Administracji Skarbowej
Znajomość uprawnień i obowiązków członka korpusu służby cywilnej
Umiejętność zastosowania wiedzy w zadaniach wykonywanych na stanowisku pracy
Umiejętność skutecznego komunikowania się
Orientacja na klienta
Umiejętność pracy w zespole
Gotowość do uczenia się
Brak współpracy z organami bezpieczeństwa państwa wymienionymi w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
Ruchomy czas pracy
Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.).
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Oświadczenie kandydata w zakresie wykorzystania wizerunku w celach rekrutacyjnych
Oświadczenie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
Aplikuj

do 23 marca 2023

APLIKUJ ELEKTRONICZNIE
lub
w formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 117705"

na adres:
Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie
ul. Roosevelta 1,2
70-525 Szczecin

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
91-48-03-411
lub mailowego na adres: nabory.ias.szczecin@mf.gov.pl
WIĘCEJ O PRACY W URZĘDZIE
Dokumenty należy złożyć do: 23.03.2023
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
Wzory oświadczeń

Required profile

Match working
Remote location allowed
To apply to this offer, be sure you can work from :
Poland
Match working
Experience
Industry :
Spoken language(s)
Check out the description to know which languages are mandatory.

Find other similar jobs