Match working

specjalista

77% Flex
Full Remote

 • Remote from:Poland

specjalista

77% Flex
Remote:Full Remote
Work from:Poland

Offer summary

Qualifications: A degree in higher education, At least 1 year of professional experience in media or press office work, Knowledge of Polish statutory law, organizational structure, press law, and social media management, Proficiency in English at B2 level in speaking and writing.

Key responsabilities:

 • Operating the clerical duties of a press office, managing correspondence in Polish and English
 • Representing the office in the media, preparing press materials, collaborating with other departments for document circulation
 • Providing support in current affairs, creating press releases and social media content
 • Managing stakeholders, scheduling meetings, handling telephone communication
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów logo
Match working
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Government AdministrationXLarge

http://gov.pl/web/premier

5001 - 10000 Employees

Job description

Logo Jobgether

Your missions

Dołącz do nas jako:
Specjalista
w sekretariacie departamentu, Departament Komunikacji
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
Nabór zdalny
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
Warszawa
pl. Powstańców Warszawy 1
Ważne do
3 kwietnia
2023 r.
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
Obsługuje sekretariat biura prasowego, w szczególności: rejestruje korespondencje, prowadzi korespondencje departamentu w języku polskim i angielskim, przygotowuje odpowiedzi na wpływające zapytania w formie tradycyjnej, elektronicznej oraz telefonicznej. Prowadzi kalendarz spotkań departamentu, w tym umawia interesariuszy. Obsługuje linię telefoniczną biura prasowego, w tym łączy rozmowy, przekierowuje petentów do odpowiednich komórek.
Reprezentuje urząd w mediach (wystąpienia publiczne). Przygotowuje informacje prasowe. Opracowuje stanowiska i odpowiedzi dla dziennikarzy.
Przekazuje materiały z zakresu bieżącej działalności prezesowi UOKIK.
Współpracuje z innymi departamentami w zakresie wymiany informacji i obiegu dokumentów, w tym m.in. delegacji, obiegu faktur, dokumentów jak również archiwizuje dokumenty departamentu.
Wspiera biuro prasowe w bieżących sprawach. W tym sporządza komunikaty prasowe, przygotowuje informacje na tt, obsługuje programy do masowej wysyłki korespondencji, umieszcza komunikaty prasowe na stronie internetowej urzędu.
Przygotowuje wiadomości do mediów społecznościowych.
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: wyższe
Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w pracy w mediach lub w biurze prasowym
Wiedza i umiejętność jej wykorzystania w zakresie: ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, struktury organizacyjnej UOKiK, prawa prasowego, obsługi mediów społecznościowych.
Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 w mowie i piśmie.
Posiadanie kompetencji: współpraca, zorientowanie na osiąganie celów, komunikacja, rzetelność.
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
Posiadanie kompetencji: kreatywność, wystąpienia publiczne.
Przeszkolenie z zakresu wystąpień publicznych.
Co oferujemy
stabilne zatrudnienie – umowa o pracę
dodatek do wynagrodzenia za staż pracy powyżej 5 lat (od 5% do 20% wynagrodzenia)
dodatkowe wynagrodzenie roczne - „13tka”
nagrody jubileuszowe (od 20 lat pracy przyznawane co 5 lat)
elastyczny czas pracy (możliwość rozpoczęcia pracy między 7.00 a 09.00)
możliwość pracy zdalnej na umotywowany wniosek pracownika
gwarantowany program rozwoju zawodowego: różnorodny pakiet szkoleń (grupowych i indywidualnych), dofinansowanie do studiów i studiów podyplomowych, aplikacji radcowskiej, szkoleń językowych, platforma do nauki języka angielskiego i niemieckiego, biblioteka na terenie Urzędu
możliwość rozwoju poprzez pracę w zespole profesjonalistów i ekspertów z różnych dziedzin oraz udział w ciekawych projektach, w tym tych dofinansowanych z funduszy europejskich
możliwość godzenia pracy zawodowej z pracą naukową
atrakcyjny pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego/jej dzieci, dofinansowanie sportu i kultury, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, pomoc finansowa w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie świąteczno-zimowym
dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych
możliwość zakupu na preferencyjnych warunkach karty sportowej Multisport oraz pakietu medycznego w ramach grupowego ubezpieczenia pracownika
możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych
możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
owocowe wtorki
udogodnienia dla rowerzystów: pomieszczenie do przechowywania rowerów w siedzibie Urzędu
doskonałą, dobrze skomunikowaną lokalizację – w centrum Warszawy(blisko stacji metro „Centrum” i "Świętokrzyska", stacji SKM i PKP „Śródmieście”, stacji PKP „Centrum”).
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopia dokumentu potwierdzająca ukończenie szkolenia z zakresu wystąpień publicznych.
Aplikuj

do 3 kwietnia 2023

APLIKUJ ELEKTRONICZNIE
lub
w formie papierowej i w zamkniętej kopercie

na adres:
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
(kancelaria UOKiK mieści się w Centrum Konferencyjnym UOKiK) z dopiskiem DK-SEK-S

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
22 55 60 850
lub mailowego na adres: anna.valet@uokik.gov.pl
Dokumenty należy złożyć do: 03.04.2023
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
Wzory oświadczeń

Required profile

Match working
Experience
Industry :
Spoken language(s)
Check out the description to know which languages are mandatory.
Soft Skills
 • Cooperation, goal orientation, communication, reliability
 • Additional assets include creativity, public speaking skills, completion of public speaking training

Go Premium: Access the World's Largest Selection of Remote Jobs!

 • Largest Inventory: Dive into the world's largest remote job inventory. More than half of these opportunities can't be found on standard platforms.
 • Personalized Matches: Our AI-driven algorithms ensure you find job listings perfectly matched to your skills and preferences.
 • Application fast-lane: Discover positions where you rank in the TOP 5% of applicants, and get personally introduced to recruiters with Jobgether.
 • Try out our Premium Benefits with a 7-Day FREE TRIAL.

  No obligations. Cancel anytime.