Match working

główny specjalista

72% Flex
Full Remote
Request priority access

główny specjalista

72% Flex
Remote: Full Remote
Work from: Poland

Offer summary

Qualifications: University degree, Minimum 3 years of professional experience in civil aviation, Very good knowledge of English (B2 level), Training in auditing techniques preferred.

Key responsabilities:

 • Handling matters related to the National Civil Aviation Facilitation Program
 • Conducting audits on civil aviation facilitation in aviation entities
 • Coordinating the implementation of ICAO Annex 9 requirements
 • Collaborating with the Civil Aviation Facilitation and Security Council
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów logo
Match working
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Government AdministrationXLarge

http://gov.pl/web/premier

5001 - 10000 Employees

Job description

Logo JobgetherYour missions
Dołącz do nas jako:
Główny Specjalista
Do spraw: ułatwień w lotnictwie cywilnym (inspektor prowadzący) Stanowisko ds. Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym w Departamencie Ochrony w Lotnictwie Cywilnym
#administracja publiczna #transport lotniczy
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
Warszawa
Marcina Flisa 2
Ważne do
27 marca
2023 r.
Działamy na rzecz bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
Prowadzi sprawy związane z realizacją Krajowego Programu Ułatwień Lotnictwa Cywilnego w celu zapewnienia zgodności stosowanych systemów ułatwień z obowiązującymi przepisami krajowymi i międzynarodowymi oraz zgłasza propozycje zmian do Krajowego Programu Ułatwień Lotnictwa Cywilnego.
Prowadzi czynności audytorskie w zakresie ułatwień lotnictwa cywilnego w podmiotach prowadzących działalność w zakresie przewozu lotniczego, zarządzania lotniskiem oraz obsługi naziemnej w celu oceny spełnienia wymogów krajowych oraz standardów międzynarodowych.
Koordynuje wdrażanie wymogów wynikających z Załącznika 9 ICAO do polskiego porządku prawnego.
Współpracuje z Radą Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego.
Inicjuje, opiniuje oraz uzgadnia projekty aktów prawnych dotyczących ułatwień w lotnictwie cywilnym.
Współpracuje z ICAO, ECAC, państwami członkowskimi tych organizacji oraz stowarzyszeniami międzynarodowymi w zakresie ułatwień w lotnictwie cywilnym.
Opiniuje programy ułatwień lotnictwa cywilnego podmiotów prowadzących działalność w zakresie przewozu lotniczego, zarządzania lotniskiem oraz obsługi naziemnej, jak również opiniuje plany budowy i modernizacji obiektów lotniskowych, w celu oceny ich zgodności z wymogami prawnymi.
Udziela odpowiedzi na skargi pasażerów i zapytania osób prywatnych skierowane do władzy lotniczej z zakresu ułatwień w lotnictwie cywilnym, w celu zapewnienia zgodności z Krajowym Programem Ułatwień Lotnictwa Cywilnego
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: wyższe
Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w lotnictwie cywilnym
Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (B2)
Przeszkolenie z zakresu technik audytowania
Bardzo dobra znajomość regulacji prawnych związanych z ułatwieniami w lotnictwie cywilnym
Znajomość KPA
Kompetencje behawioralne: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, myślenie analityczne.
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
Wykształcenie: wyższe prawo lub administracja lub wyższe lotnicze
Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata w administracji publicznej
Co oferujemy
Dodatek do wynagrodzenia zasadniczego za wysługę lat (do 20 %)
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13-tka”)
Nagrody uznaniowe
Możliwość rozwoju zawodowego
Stabilną i ciekawą pracę w prestiżowej instytucji państwowej
Możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz pakietu medycznego
Atrakcyjny pakiet socjalny m.in.: dofinansowanie do wypoczynku i kart Multi-Sport
Elastyczny czas pracy - rozpoczynanie pracy w godz. 7.00 - 9.00
Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
Miejsce do odświeżenia się
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie, lub kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (B2)
Kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie z zakresu technik audytowania
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Aplikuj

do 27 marca 2023

APLIKUJ ELEKTRONICZNIE
lub

na adres:
Urząd Lotnictwa Cywilnego
Punkt Obsługi Klienta
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa

z dopiskiem na kopercie i liście motywacyjnym:
"Oferta pracy LOB-6/1-25/2023".

Dokumenty aplikacyjne można składać również poprzez ePUAP (elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej).

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
22 520 74 02
lub mailowego na adres: rekrutacja@ulc.gov.pl
Dokumenty należy złożyć do: 27.03.2023
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
Wzory oświadczeń
See more

Required profile

Match working
Experience
Industry :
Spoken language(s)
Check out the description to know which languages are mandatory.
Soft Skills
 • Strong cooperation, communication, and goal-oriented work organization
 • Decision-making skills, analytical thinking, ability to handle crisis situations
 • Continuous learning, integrity, Polish citizenship required
 • No criminal record concerning intentional discrimination

Go Premium: Access the World's Largest Selection of Remote Jobs!

 • Largest Inventory: Dive into the world's largest remote job inventory. More than half of these opportunities can't be found on standard platforms.
 • Personalized Matches: Our AI-driven algorithms ensure you find job listings perfectly matched to your skills and preferences.
 • Application fast-lane: Discover positions where you rank in the TOP 5% of applicants, and get personally introduced to recruiters with Jobgether.
 • Try out our Premium Benefits with a 7-Day FREE TRIAL.
  No obligations. Cancel anytime.

Find other similar jobs

🚀 Go Premium
Access the World's Largest Selection of Remote Jobs!

🚀

Go Premium
Access the World's Largest Selection of Remote Jobs!

Start Your Free TrialDon’t ask again