Match working

młodszy księgowy

72% Flex
Full Remote
Request priority access

młodszy księgowy

72% Flex
Remote: Full Remote
Work from: Poland

Offer summary

Qualifications: Requires at least 6 months of professional experience, general knowledge of tax regulations and accounting laws, ability to effectively communicate information clearly and precisely, computer literacy, Polish citizenship, integrity with no previous criminal convictions.

Key responsabilities:

  • Record payment documents in the system and allocate financial transactions accurately following budget classification, analyze account statements for overpayments and arrears, prepare and process necessary documents for bank transfers such as tax refunds, warnings on tax law violations, and reports for internal and external stakeholders
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów logo
Match working
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Government AdministrationXLarge

http://gov.pl/web/premier

5001 - 10000 Employees

Job description

Logo JobgetherYour missions
Dołącz do nas jako:
Młodszy Księgowy
Do spraw: rachunkowości w Dziale Rachunkowości w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Zielonej Górze
#administracja publiczna #skarbowość
Umowa na czas
określony (np. projektu)
Nabór zdalny
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
dr. Pieniężnego 24, Zielona Góra
Ważne do
27 marca
2023 r.
Wynagrodzenie
zasadnicze
nie mniej niż 5022,70 zł brutto
APLIKUJ ON-LINE!
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
Ewidencjonuje dokumenty płatności w systemi informatycznym oraz księguje dokumenty księgowe na odpowiednie konta zgodnie z klasyfikacją budżetową, w celu prawidłowego i rzetelnego ewidencjonowania operacji gospodarczych.
Analizuje karty kontowe pod względem występowania nadpłat i zaległości w celu prawidłowego rozliczenia dokonanych wpłat powstałych nadpłat czy przeksięgowań.
Sporządza dokumenty niezbędne do realizacji przelewów bankowych w celu dokonania zwrotów podatków oraz nadpłat należnych podatnikom/płatnikom oraz innym uprawnionym organom.
Przygotowuje projekty postanowień w sprawach zarachowania wplaty, nadpłaty zwrotu podatków i ceł w celu poinformowania podatków/płatników o dokonanych rozliczeniach.
Sporządza zawiadomienia o naruszeniu przepisów prawa podatkowego w celu skutecznego ujawnienia sprawców przestępstw i wykroczeń skarbowych.
Sporządza informacje, sprawozdania, analizy z zakresu zadań realizowanych na stanowisku pracy w celu przekazania pracownikom innych stanowisk pracy w Urzędzie oraz zewnętrznym podmiotom uprawnionym.
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: średnie
Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy
Ogólna znajomość przepisów ordynacji podatkowej oraz ustawy o rachunkowości.
Umiejętność jasnego, precyzyjnego i zwięzłego przekazywania informacji.
Umiejętność obsługi komputera.
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
Doświadczenie zawodowe w administracji
Co oferujemy
Ruchomy czas pracy
Indywidualny rozkład czasu pracy
Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”)
Nagrody jubileuszowe
Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie
Otwartą i przyjazną atmosferę w pracy
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach - jeśli w zakresie tych danych są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO oraz wykraczających poza zakres art. 22(1) § 1 kp,
Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
Oświadczenie kandydata w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Aplikuj

do 27 marca 2023

APLIKUJ ELEKTRONICZNIE
lub
w formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 117742"

na adres:
Izba Administracji Skarbowej
ul. Generała Władysława Sikorskiego 2
65-454 Zielona Góra

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
660 557 178 lub 660 557 006
Dokumenty należy złożyć do: 27.03.2023
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
Wzory oświadczeń
See more

Required profile

Match working
Experience
Industry :
Spoken language(s)
Check out the description to know which languages are mandatory.
Soft Skills
  • CLude candidates with professional experience in administration would be advantageous, offer flexible work hours, sports activities subsidies, career progression bonuses, health insurance options, a pleasant work environment

Go Premium: Access the World's Largest Selection of Remote Jobs!

  • Largest Inventory: Dive into the world's largest remote job inventory. More than half of these opportunities can't be found on standard platforms.
  • Personalized Matches: Our AI-driven algorithms ensure you find job listings perfectly matched to your skills and preferences.
  • Application fast-lane: Discover positions where you rank in the TOP 5% of applicants, and get personally introduced to recruiters with Jobgether.
  • Try out our Premium Benefits with a 7-Day FREE TRIAL.
    No obligations. Cancel anytime.

Find other similar jobs

🚀 Go Premium
Access the World's Largest Selection of Remote Jobs!

🚀

Go Premium
Access the World's Largest Selection of Remote Jobs!

Start Your Free TrialDon’t ask again