Match working

starszy inspektor

77% Flex
Full Remote

  • Remote from:Poland, Morocco

starszy inspektor

77% Flex
Remote:Full Remote
Work from:Poland, Morocco
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów logo
Match working
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Government AdministrationXLarge

http://gov.pl/web/premier

5001 - 10000 Employees

Job description

Logo JobgetherYour missions
Dołącz do nas jako:
Starszy Inspektor
Do spraw: obsługi kancelaryjno-biurowej w Wydziale Postępowań Administracyjnych KWP w Krakowie
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
31- 950 Kraków, os. Zgody 10
Ważne do
28 marca
2023 r.
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
wykonuje czynności kancelaryjne zgodnie z zasadami pracy kancelaryjnej i obowiązującymi przepisami w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie,
prowadzi tematyczne teczki aktowe,
prowadzi ewidencję elektroniczną i manualną urlopów, zwolnień lekarskich oraz badań okresowych policjantów i pracowników wydziału,
prowadzi i przechowuje zbiory aktów prawnych z zakresu działania wydziału oraz zapoznaje z nimi policjantów i pracowników wydziału,
prowadzi ewidencję wyjść w sprawach służbowych i prywatnych oraz ewidencję przedłużonego czasu pracy/służby,
pobiera materiały biurowe i inne z magazynów KWP w Krakowie,
prowadzi dokumentację z zakresu ewidencji sprzętu w użytkowaniu wydziału,
archiwizuje dokumentację kancelaryjno-biurową.
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: średnie
Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w administracji publicznej lub w pracy biurowej
poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą TAJNE lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
umiejętność obsługi komputera, w tym edytora tekstu MS Word,
znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
umiejętność pracy w zespole.
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
Wykształcenie: wyższe prawnicze lub inne ze znajomością postępowania administracyjnego
Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok na podobnym stanowisku
umiejętność obsługi komputera w zakresie posługiwania się pakietem biurowym MS Office,
obsługa poczty elektronicznej.
Co oferujemy
wynagrodzenie zasadnicze w wysokości: 3 853,22 zł brutto
dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20 % wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
,,trzynaste" wynagrodzenie,
bogaty i różnorodny pakiet socjalny (np. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego/jej dzieci, niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, dofinansowanie do kosztów udziału wimprezach kulturalnych),
parking dla rowerów,
możliwość udziału w wycieczkach krajoznawczych,
możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu medycznego dla pracownika i członków rodziny, oraz ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie,
możliwość korzystania z Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej,
dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
miłą atmosferę pracy.
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Kopie świadectw pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu, referencje, zakresy obowiązków lub innych dokumentów potwierdzających wymagania niezbędne: 1 rok doświadczenia w administracji publicznej lub w pracy biurowej (rodzaj i długość)
Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą TAJNE lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Aplikuj

do 28 marca 2023

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 117685"

na adres:
Wydział Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków (Biuro Przepustek).

Dokumenty należy złożyć do: 28.03.2023
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych

Required profile

Match working
Remote location allowed
To apply to this offer, be sure you can work from :
Poland
Morocco
Match working
Experience
Industry :
Spoken language(s)
Check out the description to know which languages are mandatory.

Find other similar jobs