Match working

inspektor weterynaryjny

72% Flex
Full Remote

inspektor weterynaryjny

72% Flex
Remote: Full Remote
Work from: Poland

Offer summary

Qualifications: Higher veterinary education - veterinarian degree, Valid B-category driving license, computer skills, Polish citizenship, civil rights.

Key responsabilities:

  • Combatting infectious and zoonotic diseases to protect animals
  • Conducting inspections on animal infections and disease-causing agents for monitoring
  • Ensuring compliance with veterinary requirements in trading and export of animals
  • Supervising veterinary doctors in tasks related to combating diseases and their monitoring
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów logo
Match working
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Government AdministrationXLarge

http://gov.pl/web/premier

5001 - 10000 Employees

Job description

Logo JobgetherYour missions
Dołącz do nas jako:
Inspektor Weterynaryjny
Do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt Zespól do spraw zdrowia i ochrony zwierząt.
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
Lubań
Lwówecka 3
Ważne do
29 marca
2023 r.
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
1.Realizuje zwalczanie chorób zakaźnych i chorób odzwierzęcych podlegających obowiązkowi zwalczania oraz zadania wynikające z planów gotowości w celu ochrony zwierząt.
2.Prowadzi badania kontrolne zakażeń zwierząt, monitoruje choroby podlegajace zwalczniu, odzwierzęce czynniki chorobotwórcze podlegające obowiązkowi monitorowania
3.Kontroluje obrót zwierzętami w handlu i wywozie w celu potwierdzenia spełnienia wymagań weterynaryjnych.
4.Kontroluje przestrzeganie wymagań wetertynaryjnych przy produkcji , pozyskiwaniu, wprowadzaniu do obrotu materiału biologicznego w celu spełnienia wymagań weterynaryjnych.
5.Kontroluje pracę wyznaczonych lekarzy weterynarii w zakresie zleconych czynności urzędowych związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych i ich monitoringiem w celu zapewnienia prawidłowości wykonania zadań.
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: wyższe weterynaryjne - lekarz weterynarii.
Czynne prawo jazdy kat. B, umiejętność obsługi komputera,
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
Miejsce parkingowe na terenie urzędu
Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie kandydata o posiadaniu prawa jazdy kat. B
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Aplikuj

do 29 marca 2023

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie

na adres:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
59-800 Lubań
ul. Lwówecka 3

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
75 722 30 33
lub mailowego na adres: luban@wroc.wiw.gov.pl
Dokumenty należy złożyć do: 29.03.2023
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
Wzory oświadczeń
See more

Required profile

Match working
Experience
Industry :
Spoken language(s)
Check out the description to know which languages are mandatory.

Go Premium: Access the World's Largest Selection of Remote Jobs!

  • Largest Inventory: Dive into the world's largest remote job inventory. More than half of these opportunities can't be found on standard platforms.
  • Personalized Matches: Our AI-driven algorithms ensure you find job listings perfectly matched to your skills and preferences.
  • Application fast-lane: Discover positions where you rank in the TOP 5% of applicants, and get personally introduced to recruiters with Jobgether.
  • Try out our Premium Benefits with a 7-Day FREE TRIAL.
    No obligations. Cancel anytime.

Find other similar jobs

🚀 Go Premium
Access the World's Largest Selection of Remote Jobs!

🚀

Go Premium
Access the World's Largest Selection of Remote Jobs!

Start Your Free TrialDon’t ask again