Match working

inspektor weterynaryjny

77% Flex
Full Remote

 • Remote from:Poland, Morocco

inspektor weterynaryjny

77% Flex
Remote:Full Remote
Work from:Poland, Morocco

Offer summary

Qualifications: Higher education in veterinary science, Driving license category B, Familiarity with Polish and EU veterinary regulations.

Key responsabilities:

 • Executing tasks in accordance with specific laws related to animal products and welfare
 • Supervising entities within the food market in relation to animal products
 • Preparing administrative documentation related to conducted inspections
 • Conducting monitoring of persons assigned to carry out official duties
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów logo
Match working
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Government AdministrationXLarge

http://gov.pl/web/premier

5001 - 10000 Employees

Job description

Logo Jobgether

Your missions

Dołącz do nas jako:
Inspektor Weterynaryjny
Do spraw: Bezpieczeństwo Żywności Bezpieczeństwo Żywności
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Miechowie
Ważne do
27 marca
2023 r.
Inspektor Weterynaryjny
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 16 grudnia 2005r. o produktach pochodzenia zwierzęcego
Realziacja zadań wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt w zakresie postępowania ze zwierzętami przeznaczonymi do uboju
Realizacja zadań wynikajacych z ustawy z dnia 2 kwietnia 2004r. o systemie identyfikacji i rejsetracji zwierząt w zakresie postępowania ze zwierzętami przeznaczonymi do uboju
Realizacja zadań wynikających z rozporządzenia WE 1069/2009 z dnia 21 pażdziernika 2009 określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi i uchylające 1774/2002
Nadzór nad podmiotami działającymi na rynku spożywczym w zakresie produktów pochodzenia zwierzęcego , w tym pobierenie prób
Przygotowanie dokumentacji postępowania administarcyjnego związanej z przeprowadzonymi kontrolami
Raportowanie wyników badań kontrolnych produktów pochodzenia zwierzęcego
Prowadzenie rejestrów i wykazów podmiotów objetych nadzorem ustawy z dnia 16 grudnia 2005r. o produktach pochodzenia zwierzęcego
Prowadzenie nadzoru nad osobami wyznaczonymi do wykonywania czynności urzędowych - w zakresie kmpetencji
Pobierenie prób do badań rozpoznawczych
Wykonywanie innych czynności na polecenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Miechowie
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: wyższe • wykształcenie wyższe weterynaryjne • posiadanie prawa jazdy kategorii B • zdolności organizacyjne • komunikatywność • obowiązkowość • umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i Excel • znajomość polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
Miejsce parkingowe na terenie urzędu
Dostępność
Warunki pracy
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Aplikuj

do 27 marca 2023

na adres:
Powiatowy inspektorat Weterynarii w Miechowie
ul. M. Konopnickiej 23 A 32-200 miechów

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
413831829
Dokumenty należy złożyć do: 27.03.2023
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych

Required profile

Match working
Experience
Industry :
Spoken language(s)
Check out the description to know which languages are mandatory.
Soft Skills
 • Strong organizational and communication skills
 • The ability to work obligingly
 • Proficiency in computer operation using Windows and Excel

Go Premium: Access the World's Largest Selection of Remote Jobs!

 • Largest Inventory: Dive into the world's largest remote job inventory. More than half of these opportunities can't be found on standard platforms.
 • Personalized Matches: Our AI-driven algorithms ensure you find job listings perfectly matched to your skills and preferences.
 • Application fast-lane: Discover positions where you rank in the TOP 5% of applicants, and get personally introduced to recruiters with Jobgether.
 • Try out our Premium Benefits with a 7-Day FREE TRIAL.

  No obligations. Cancel anytime.