Match working

starszy referent

77% Flex
Full Remote

  • Remote from:Poland, Slovakia

starszy referent

77% Flex
Remote:Full Remote
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów logo
Match working
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Government AdministrationXLarge

http://gov.pl/web/premier

5001 - 10000 Employees

Job description

Logo JobgetherYour missions
Dołącz do nas jako:
Starszy Referent
Do spraw: Prezydialnych Komisariat Policji IX w Gdańsku
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
ul. Balcerskiego 35 80-299 Gdańsk
Ważne do
30 marca
2023 r.
Wynagrodzenie
zasadnicze
około 3614,00 zł brutto
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
Przyjmuje, wysyła i ewidencjonuje korespondencję przychodzącą i wychodzącą
Prowadzi książki doręczeń, dzienniki podawcze, skorowidze i inne rejestry pomocnicze zgodnie z obowiązującymi przepisami
Wykonuje czynności kancelaryjne w systemie informatycznym SIDAS
Archiwizuje dokumentację, jest odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji oraz brakowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami
Prowadzi ewidencję urlopów, zwolnień lekarskich i innych absencji pracowników i funkcjonariuszy Komisariatu, sporządza listy obecności oraz zestawienia zwolnień lekarskich
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: średnie
Doświadczenie zawodowe w administracji lub 6 miesięcy w pracy w sekretariacie
komunikatywność
dyspozycyjność
dobra organizacja pracy własnej
analityczne myślenie
samodzielność
wyskoka kultura osobista
umiejętność obsługi programów Microsoft Office-Exel, Word
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
CV, list motywacyjnypodpisany odręcznie
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych, o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach dla potrzeb niezbędnych do procedury rekrutacji
Wzór można pobrać ze strony: http://bip.gdansk.kmp.policja.gov.pl/107/cywilne/wzory-oswiadczen/12825,Oswiadczenie-o-nieskazaniu-i-korzystaniu-z-praw-publicznych-wzor.html
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Aplikuj

do 30 marca 2023

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 117714"

na adres:
ul. Nowe Ogrody 27
80-803 Gdańsk
Wydział Kadr i Doskonalenia Zawodowego
lub w recepcji KMP w Gdańsku

WIĘCEJ O PRACY W URZĘDZIE
Dokumenty należy złożyć do: 30.03.2023
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych

Required profile

Match working
Remote location allowed
To apply to this offer, be sure you can work from :
Poland
Slovakia
Match working
Experience
Industry :
Spoken language(s)
Check out the description to know which languages are mandatory.