Match working

kierownik sekcji

72% Flex
Full Remote
Request priority access

kierownik sekcji

72% Flex
Remote: Full Remote
Work from: Poland

Offer summary

Qualifications: Higher education, Over 3 years of professional experience in budgetary accounting, Familiarity with relevant legislation and financial laws, Team leadership skills.

Key responsabilities:

 • Planning, organizing, coordinating, and supervising work,
 • Supervising and coordinating accounting records,
 • Auditing financial documents for budgetary expenses, using accounting software,
 • Preparing financial and budget reports based on guidelines,
 • Monitoring expenditure patterns by beneficiaries.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów logo
Match working
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Government AdministrationXLarge

http://gov.pl/

5001 - 10000 Employees

Job description

Logo JobgetherYour missions
Dołącz do nas jako:
Kierownik Sekcji
w Wydziale Finansów i Budżetu
#administracja publiczna
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
Warszawa
Ul. Nowolipie 2
Ważne do
27 marca
2023 r.
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
Kieruje pracą sekcji poprzez planowanie, organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników,
Nadzoruje i koordynuje ewidencje księgową wydatków budżetu państwa, środków europejskich i funduszy unijnych, Funduszu Wsparcia Policji, funduszy socjalnych,
Sprawdza i zatwierdza dekretowane do księgowania dokumenty finansowo-księgowe wydatków budżetowych, funduszy celowych, socjalnych oraz pomocniczych rachunków bankowych, przy wykorzystaniu programu finansów-księgowego,
Sporządza sprawozdania finansowe i budżetowe w oparciu o wytyczne Ministra Finansów,
Monitoruje wydatkowanie środków finansowych dysponentów w ramach przyznanych limitów,
Nadzoruje sporządzane informacje, zestawienia, specyfikacje wydatków budżetowych i funduszy celowych oraz socjalnych na podstawie ewidencji księgowej,
Opracowuje wewnętrzne procedury oraz koncepcje realizacji zadań dotyczące zasad rachunkowości jednostki.
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: wyższe
Doświadczenie zawodowe : powyżej 3 lat w obszarze rachunkowości jednostki budżetowej
Bardzo dobra znajomość ustaw oraz aktów wykonawczych do ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Umiejętność: kierowania zespołem
Umiejętność: stosowania prawa, analitycznego myślenia, poprawnego formułowania wniosków i opinii, obsługi komputera (pakiet MS Office)
Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
Wykształcenie: wyższe : ekonomiczne
Doświadczenie zawodowe w kierowaniu zespołem
Umiejętność: obsługi programów finansowo-księgowych
Co oferujemy
Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Możliwość korzystania z Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej
Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych
Dobra lokalizacja
Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), nagrody uznaniowe za wyniki i osiągnięcia, dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe
Stojaki na rowery na terenie urzędu
Stołówka pracownicza
Przyjazne środowisko pracy: kiosk pracowniczy
Możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie
Finansowanie działalności kulturalno-oświatowej w postaci biletów na imprezy artystyczne, kulturalne i oświatowe
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 742 ze zm.)
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Aplikuj

do 27 marca 2023

na adres:
Sekcja ds. Doboru
Wydział Kadr
Komenda Stołeczna Policji
Aleja Solidarności 126, 01-195 Warszawa
bezpośrednio bądź za pośrednictwem poczty z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym „Oferta pracy WFiB-9/III/23”.

W formie elektronicznej poprzez:
1) Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) lub
2) pocztę elektroniczną na adres e-mail: dobor@ksp.policja.gov.pl

Uwaga: załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych chmurach) nie będą pobierane.

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
47-72-324-52
Dokumenty należy złożyć do: 27.03.2023
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
Wzory oświadczeń
See more

Required profile

Match working
Experience
Industry :
Spoken language(s)
Check out the description to know which languages are mandatory.
Match working
Hard Skills
Soft Skills
 • Analytical thinking
 • Accuracy in drawing conclusions and opinions
 • Computing skills (MS Office)
 • Discretion with classified information

Go Premium: Access the World's Largest Selection of Remote Jobs!

 • Largest Inventory: Dive into the world's largest remote job inventory. More than half of these opportunities can't be found on standard platforms.
 • Personalized Matches: Our AI-driven algorithms ensure you find job listings perfectly matched to your skills and preferences.
 • Application fast-lane: Discover positions where you rank in the TOP 5% of applicants, and get personally introduced to recruiters with Jobgether.
 • Try out our Premium Benefits with a 7-Day FREE TRIAL.
  No obligations. Cancel anytime.

Find other similar jobs

🚀 Go Premium
Access the World's Largest Selection of Remote Jobs!

🚀

Go Premium
Access the World's Largest Selection of Remote Jobs!

Start Your Free TrialDon’t ask again