Match working
inspektor
72%Flex
Full Remote

inspektor

72%Flex

Remote:

Full Remote

Job description

Logo Jobgether

Your missions

Dołącz do nas jako:
Inspektor
Do spraw: kontroli budowy i użytkowanych obiektów budowlanych oraz prowadzenia postępowań administracyjnych Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kutnie
#administracja publiczna #budownictwo #działalność inspekcyjna #planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
Kutno
Wilcza 2A
Ważne do
17 lutego
2023 r.
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
  • prowadzenie działalności inspekcyjnej inspektoratu w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymaniu obiektów budowlanych
  • prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej
  • prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach odpowiedzialności zawodowej
  • prowadzenie postępowań administracyjnych i spraw wynikających z art. 83 Ustawy Prawo Budowlane
  • kompletowanie dokumentacji do składnicy dokumentów inspektoratu
  • prowadzenie postępowań egzekucyjnych
  • przygotowywanie okresowych sprawozdań z powierzonych zadań z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych inspekcji w wyznaczonych terminach
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: średnie budowlane, gospodarka przestrzenna
Doświadczenie zawodowe Praca biurowa związana z prowadzeniem postępowań administracyjnych, praca związana z procesem budowlanym
uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjnej
prawo jazdy kat.B
znajomość ustawy Prawo budowlane, Kodeksu postępowania administracyjnego
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
Wykształcenie: wyższe budownictwo
Doświadczenie zawodowe co najmniej 5 lat praca w inspektoracie nadzoru budowlanego
Co oferujemy
Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”)
Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
Możliwość skrócenia dnia pracy dla zapewnienia opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
świadectwo pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
dokument potwierdzający nadanie uprawnień budowlanych
dokumenty potwierdzające nadanie tytułu technika bądź inżyniera
Aplikuj

do 17 lutego 2023

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 115237"

na adres:
99-300 Kutno
ul. Wilcza 2A
(I piętro)

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
(24) 355 47 01
kom. 730 925 900
lub mailowego na adres: [email protected]
Dokumenty należy złożyć do: 17.02.2023
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych

Required profile

Match working
Remote location allowed
Match working
Experience
Industry :
Spoken language(s)
Check out the description to know which languages are mandatory.