Match working
inspektor
72%Flex
Full Remote

inspektor

72%Flex

Remote:

Full Remote

Job description

Logo Jobgether

Your missions

Dołącz do nas jako:
Inspektor
Do spraw: budowlanych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Mogilnie
#administracja publiczna #budownictwo
Umowa na czas
określony (np. projektu)
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mogilnie ul. M. Konopnickiej 20 88-300 Mogilno
Ważne do
27 stycznia
2023 r.
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
Przeprowadzanie kontroli budów i robót budowlanych w zakresie zgodności ich wykonywania z pozwoleniem na budowę , projektem budowlanym ,przepisami techniczno-budowlanymi oraz przepisami dot. bezpieczeństwa ludzi i mienia.
Dokonywanie kontroli istniejących obiektów budowlanych ,obejmujących głównie ocenę ich stanu technicznego oraz ocenę zgodności użytkowania z przeznaczeniem ,warunkami pozwoleń i instrukcjami eksploatacyjnymi.
Udział w postępowaniach wyjaśniających w sprawie przyczyn katastrof budowlanych
Opracowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych oraz ich egzekwowanie
Przyjmowanie skarg i wniosków, należyte i terminowe załatwianie skarg i wniosków, przyjmowanie interesantów i udzialenie im wyjaśnień
Wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy Prawo budowlane, zaleconych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
Przygotowywanie projektów decyzji ,postanowień administracyjnych i pism w sprawach należących do właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach związanych z budową , utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: średnie z zakresu budownictwa
Doświadczenie zawodowe
uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
prawo jazdy kat. B
umiejętność pracy w zespole
komunikatywność
odporność na stres
Co oferujemy
Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”)
Miejsce parkingowe na terenie urzędu
Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
uprawnienia budowlane - dokument potwierdzający
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

prawa jazdy kat. B
Aplikuj

do 27 stycznia 2023

APLIKUJ ELEKTRONICZNIE
lub
w formie papierowej i w zamkniętej kopercie

na adres:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mogilnie ,ul. M. Konopnickiej 20
88-300 Mogilno
z dopiskiem " Oferta pracy".

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
(52) 318-54-40
lub mailowego na adres: [email protected]
WIĘCEJ O PRACY W URZĘDZIE
Dokumenty należy złożyć do: 27.01.2023
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych

Required profile

Match working
Remote location allowed
Match working
Experience
Industry :
Spoken language(s)
Check out the description to know which languages are mandatory.