Match working
specjalista
72%Flex
Full Remote

specjalista

72%Flex

Remote:

Full Remote

Job description

Logo Jobgether

Your missions

Dołącz do nas jako:
Specjalista
Do spraw: przemysłu oraz legislacji przemysłowej w Wydziale Regulacji Przemysłowych w Departamencie Innowacji i Polityki Przemysłowej
#administracja publiczna #gospodarka #prawo
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
Warszawa
pl. Trzech Krzyży 3/5
Ważne do
17 lutego
2023 r.
Wynagrodzenie
zasadniczne
od 4876,70 zł
do 5486,29 zł brutto
„Pracujemy nad spójnym rozwojem społeczno-gospodarczym Polski"
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
Prowadzi obsługę procesu legislacyjnego w zakresie prawa przemysłowego
Koordynuje lub bierze udział w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej w ramach kompetencji Ministerstwa
Przygotowuje dokumenty strategiczne w celu tworzenia polityki na rzecz rozwoju konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki.
Prowadzi obsługę interpelacji i zapytań poselskich.
Uczestniczy w zarządzaniu projektami pozakonkursowymi realizowanymi przez Departament MRiT w celu zapewnienia realizacji programu unijnego w ramach działań nr 2.4.1 POIR oraz 2.4.2 POIR.
Monitoruje stan prawny i orzecznictwo oraz standardy/ rekomendacje/ wytyczne/ opinie
Organizuje spotkania i wydarzenia krajowe i międzynarodowe Ministerstwa
Zapewnia obsługę ciał kolegialnych i innych organów pomocniczych (w tym komisji, rad, komitetów, zespołów, grup roboczych) i innych organów pomocniczych
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: wyższe
Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w obszarze: administracji publicznej lub w przemyśle.
Znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
Znajomość procesu legislacyjnego krajowego i unijnego,
Znajomość zasad funkcjonowania polskiego i europejskiego przemysłu z uwzględnieniem przemysłu chemicznego,
Znajomość zasad funkcjonowania organów unijnych,
Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, rzetelność,
Komunikacja,
Myślenie analityczne.
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
elastyczny czas pracy – możliwość rozpoczęcia pracy w godz. 7.00-9.00,
częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna),
gwarantowany program rozwoju zawodowego (m.in. szkolenia, dofinansowanie do nauki języków obcych i studiów podyplomowych),
trzynaste wynagrodzenie,
atrakcyjny pakiet socjalny: bezzwrotna pomoc finansowa dla dzieci, dofinansowanie wypoczynku dla dzieci, dofinansowanie wypoczynku tzw. grusza, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, dopłata do biletów na imprezy kulturalne oraz zajęcia sportowe, dofinansowanie zajęć sportowych – FitProfit oraz możliwość korzystania z systemu kafeteryjnego My Benefit,
stojaki na rowery na terenie urzędu,
stołówka pracownicza,
praca w centrum Warszawy (w pobliżu znajduje się: stacja metra, stacja Veturilo, stacja PKP),
możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie.
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Aplikuj

do 17 lutego 2023

na adres:
Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Biuro Dyrektora Generalnego
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
Kancelaria czynna w godz. 8.15-16.15

Aplikację możesz wysłać też przez ePUAP lub na adres mailowy: [email protected]
W liście motywacyjnym oraz w tytule wiadomości elektronicznej lub na kopercie wpisz numer naboru DIP_8.

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
w zakresie merytorycznym (22) 411 95 02, w zakresie procesu rekrutacyjnego (22) 411 94 05.
lub mailowego na adres: [email protected]
WIĘCEJ O PRACY W URZĘDZIE
Dokumenty należy złożyć do: 17.02.2023
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych

Required profile

Match working
Remote location allowed
Match working
Experience
Industry :
Spoken language(s)
Check out the description to know which languages are mandatory.