share-icon

statystyk

 • Poland

 • Hybrid

Match working
Match working
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Government Administration XLarge

5001 - 10000

Logo Jobgether

Dołącz do nas jako:
Statystyk
Do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań
Dostępne także dla
cudzoziemców
Umowa na czas
określony (np. projektu)
Nabór zdalny
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
Bydgoszcz
ul. Ks. Stanisława Konarskiego 1-3
Ważne do
26 lutego
2023 r.
Wynagrodzenie
zasadniczne
3490,00 zł brutto
Naszą misją jest publikowanie wiarygodnych, rzetelnych i niezależnych danych statystycznych o wysokiej jakości.
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
 zbiera, gromadzi oraz opracowuje dane statystyczne przekazywane na sprawozdaniach i innych materiałach statystycznych wpływających do Urzędu,
 przeprowadza kontrolę formalną, logiczną i rachunkową zgromadzonych danych i wyjaśnia potencjalne błędy z jednostkami sprawozdawczymi,
 zbiera, gromadzi oraz opracowuje dane statystyczne pozyskiwane poprzez wywiady bezpośrednie lub telefoniczne,
 udziela sprawozdawcom wsparcia i wyjaśnień organizacyjnych, technicznych i merytorycznych.
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: średnie
znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie statystyki publicznej
znajomość podstawowych przepisów dotyczących funkcjonowania administracji publicznej oraz finansów publicznych
bardzo dobra znajomość MS Word, MS Excel
komunikatywność
umiejętność analizowania danych i logicznego myślenia
posiadanie obywatelstwa ukraińskiego, w przypadku obywateli Ukrainy, przebywających legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub których pobyt na tym terytorium jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
Wykształcenie: średnie
przeszkolenie w zakresie aplikacji wspomagających realizację zadań na stanowisku
przeszkolenie w zakresie metodologii rolniczych ankietowych badań statystycznych prowadzonych przez statystykę publiczną,
przeszkolenie w zakresie metodologii badań statystycznych rynku pracy prowadzonych przez statystykę publiczną,
przeszkolenie w zakresie socjotechniki w zakresie prowadzenia wywiadów z respondentami.
Co oferujemy
Indywidualny rozkład czasu pracy
Telepraca
Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”)
Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

Dlaczego warto zatrudnić się w Urzędzie Statystycznym w Bydgoszczy:

1) otrzymujesz umowę o pracę, co oznacza, że:
 • korzystasz z uprawnień przewidzianych w Kodeksie pracy,
 • Urząd odprowadza za Ciebie wszystkie składki,
 • okres zatrudnienia w Urzędzie zaliczany jest do stażu pracy;
2) otrzymujesz miesięczne wynagrodzenie zasadnicze oraz:
 • dodatek za wysługę lat w wysokości od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne, popularnie zwane „trzynastką”,
 • nagrody okresowe i specjalne przyznawane nawet do trzech razy w roku,
 • nagrody jubileuszowe;
3) możesz liczyć na:
 • stabilne zatrudnienie,
 • pracę w miłej atmosferze,
 • ciekawe i zróżnicowane zadania,
 • pomoc we wdrożeniu się do nowych obowiązków,
 • wsparcie w rozwoju zawodowym poprzez uczestnictwo w szkoleniach,
 • awans zawodowy,
 • dopasowanie godzin pracy do swoich potrzeb;
4) korzystasz z innych udogodnień:
 • dofinansowania do wypoczynku Twojego i dzieci, dofinansowania do działalności sportowo-rekreacyjnej i kulturalno-oświatowej, świątecznych bonów, czy pożyczki mieszkaniowej z preferencyjnym oprocentowaniem,
 • możliwości wykupienia ubezpieczenia grupowego na korzystnych warunkach,
 • możliwości ubiegania się o mianowanie w służbie cywilnej już po upływie dwóch lat od zatrudnienia w korpusie służby cywilnej.
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Aplikuj

do 26 lutego 2023

APLIKUJ ELEKTRONICZNIE
lub
w formie papierowej z dopiskiem: "ogłoszenie nr 115883"

na adres:
Oferty proszę przesyłać na adres: z dopiskiem Rekrutacja 6/2023 do 26.02.2023 r. w jeden z następujących sposobów:
pocztą na adres: ks. Stanisława Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz (liczy się data stempla pocztowego),
na adres e-mailowy: [email protected] (skany bądź zdjęcia podpisanych dokumentów),
za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
539-671-457, 532-457-701,532-457-698
lub mailowego na adres: [email protected]
WIĘCEJ O PRACY W URZĘDZIE
Dokumenty należy złożyć do: 26.02.2023
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych

Match working
Administration PubliqueGovernment AdministrationAdministración publica

PolonaisPolishPolaco