Match working
specjalista
72%Flex
Full Remote

  • Poland

specjalista

72%Flex

Full Remote

Poland

Match working
Match working
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Government AdministrationXLarge

http://gov.pl/web/premier

5001 - 10000

Logo Jobgether

Dołącz do nas jako:
Specjalista
Do spraw: rekompensat sektorowych w Departamencie Efektywności Energetycznej i Kogeneracji
#administracja publiczna #energia
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
Warszawa
Al. Jerozolimskie 181
Ważne do
21 lutego
2023 r.
Niezależny regulator rynków energii. Chroni interesy odbiorców energii, gazu i ciepła promując konkurencję i regulując naturalne monopole.
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
weryfikuje wnioski o przyznanie rekompensat w zakresie ich poprawności, wiarygodności oraz dokładności, w tym prowadzi postępowania wyjaśniające
przygotowuje decyzje w sprawie przyznania rekompensat oraz decyzje w przedmiocie odmowy ich przyznania, a także postanowienia o pozostawieniu wniosków o udzielenie rekompensat bez rozpatrzenia
prowadzi postępowania administracyjne w sprawie wymierzenia kar pieniężnych za naruszenie przepisów prawa z zakresu systemu rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych
przygotowuje decyzje w sprawie zwrotu przyznanych rekompensat oraz decyzje w przedmiocie zakazu ubiegania się o przyznanie rekompensat
przygotowuje projekty odpowiedzi na zapytania dotyczące systemu rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych
monitoruje realizację przez podmioty objęte systemem rekompensat obowiązków wynikających z przepisów prawa
przygotowuje wykaz podmiotów, które uzyskały w danym roku rekompensaty
przygotowuje akta postępowań dotyczących odwołań od decyzji Prezesa URE oraz zażaleń na postanowienia Prezesa URE w sprawach należących do właściwości Wydziału wynikających z systemu rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: wyższe
Znajomość ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych
Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
Umiejętność rozwiązywania problemów
Umiejętność pracy z trudnym klientem
Umiejętność pracy w zespole
Komunikatywność
Dobra umiejętność obsługi pakietu MS Office, w szczególności w zakresie MS Excel
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
Wykształcenie: wyższe magisterskie: prawnicze, lub administracyjne, lub ekonomiczne, lub w zakresie nauk ścisłych, lub techniczne, lub z zakresu ochrony środowiska
Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w przemyśle, lub w administracji publicznej, lub w obsłudze prawnej, lub w obszarze ochrony środowiska, lub rachunkowości przedsiębiorstw
Co oferujemy
Indywidualny rozkład czasu pracy
Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”)
Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
Możliwość skrócenia dnia pracy dla zapewnienia opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

Naszym pracownikom oferujemy: zatrudnienie na podstawie umowy o pracę u stabilnego pracodawcy, dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat stażu) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastkę”), nagrody jubileuszowe, możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie i dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego, możliwość wykupienia legitymacji uprawniających do przejazdów koleją z 50% zniżką.

Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Aplikuj

do 21 lutego 2023

APLIKUJ ELEKTRONICZNIE
lub
w formie papierowej z dopiskiem: "ogłoszenie nr 115277"

na adres:
Urząd Regulacji Energetyki
Biuro Dyrektora Generalnego – Wydział Kadr i Szkoleń
Aleje Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa

WIĘCEJ O PRACY W URZĘDZIE
Dokumenty należy złożyć do: 21.02.2023
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych

Match working
Poland
Match working
Government Administration
Polish
Match working
MS Office