Match working
informatyk
72%Flex
Full Remote

informatyk

72%Flex

Remote:

Full Remote

Job description

Logo Jobgether

Your missions

Dołącz do nas jako:
Informatyk
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łańcucie
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1/4
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
Łańcut
ul Jana Cetnarskiego 31
Ważne do
5 grudnia
2022 r.
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
Serwisuje sprzęt komputerowy (instalacja, konserwacja, konfiguracja, diagnozowania, naprawa) i oprogramowanie użytkowane na stanowiskach pracy w PIW w celu utrzymania ich w stałej sprawności technicznej i technologicznej
Nadzoruje eksploatację sieci teleinformatycznej
Usuwa awarie sprzętu, oprogramowania
Administruje i konfiguruje serwer plików
Dokonuje bieżącej konfiguracji oprogramowania i sprzętu komputerowego uwzględniając potrzeby PIW
Utrzymuje ciągłość pracy sprzętu komputerowego i sieci wraz z oceną przydatności do dalszego użytkowania
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: wyższe
Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata z zakresie obsługi Powiatowych Inspektoratów Weterynarii
Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej
Znajomość zagadnień administracji systemu Windows i Linux
Znajomość oprogramowania CDN Klasyka
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”)
Miejsce parkingowe na terenie urzędu
Dostępność
Warunki pracy
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Aplikuj

do 5 grudnia 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 111255"

na adres:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łańcucie
ul. Jana Cetnarskiego 31
37-100 Łańcut

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
172255628lub 172258655
lub mailowego na adres: [email protected]
Dokumenty należy złożyć do: 05.12.2022
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
Wzory oświadczeń

Required profile

Match working
Remote location allowed
Match working
Experience
Industry :
Spoken language(s)
Check out the description to know which languages are mandatory.