Match working
specjalista
72%Flex
Full Remote

specjalista

72%Flex

Remote:

Full Remote

Job description

Logo Jobgether

Your missions

Dołącz do nas jako:
Specjalista
Do spraw: wdrażania działań w ramach Funduszu Medycznego w Wydziale Funduszu Medycznego w Departamencie Oceny Inwestycji
#administracja publiczna
Umowa o pracę
na czas zastępstwa
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
ul. Długa 38/40
Ważne do
31 października
2022 r.
Wynagrodzenie
zasadniczne
5079,90 zł brutto
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
Prowadzi ocenę formalną i merytoryczną wniosków o dofinansowanie w ramach Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych, w celu przeprowadzenia procedury wyboru projektów
Realizuje zadania w zakresie przygotowywania wzorów, zawierania, zmiany i rozwiązywania umów na udzielanie dotacji w ramach Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych
Monitoruje projekty realizowane w ramach Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych pod względem postępu rzeczowego i finansowego w ich realizacji oraz zgodności z zawartą umową o dofinansowanie
Prognozuje i podejmuje działania naprawcze, w celu eliminowania zagrożeń i nieprawidłowości dla realizacji projektów
Prognozuje nadchodzące płatności w celu właściwego określenia zapotrzebowania na środki finansowe i zapewnienia płynności finansowej w ramach nadzorowanych projektów
Przygotowuje informacje, sprawozdania z zadań realizowanych przez Wydział, projekty odpowiedzi na interpelacje, zapytania, oświadczenia poselskie i senatorskie, a także petycje oraz inne pisma w zakresie zadań Funduszu Medycznego
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: wyższe
Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w administracji publicznej lub związane z wdrażaniem/ oceną projektów inwestycyjnych
Wiedza z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia
Znajomość ustawy o Funduszu Medycznym
Wiedza z zakresu realizacji projektów inwestycyjnych
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
Ruchomy czas pracy
Indywidualny rozkład czasu pracy
Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”)
Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
Pokój dla rodzica z dzieckiem
Dopłaty do żłobka, przedszkola i klubu dziecięcego oraz opieki sprawowanej przez opiekuna dziennego
Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy
Możliwość rozwoju kompetencji i kwalifikacji poprzez ciekawe zadania i projekty
Możliwość doskonalenia zawodowego
„Trzynaste” wynagrodzenie
Nagrody jubileuszowe
Pakiet socjalny (niskooprocentowane pożyczki, pomoc finansowa w trudnych sytuacjach)
Możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu ubezpieczeń
Projekty: profilaktyka „Kierunek-ZDROWIE” oraz „ZDROWIE dla o(d)pornych”,
Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych.
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Aplikuj

do 31 października 2022

APLIKUJ ELEKTRONICZNIE
lub
w formie papierowej i w zamkniętej kopercie

na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Biuro Administracyjne, ul. Miodowa 15, 00–952 Warszawa z dopiskiem: „specjalista w Wydziale Funduszu Medycznego w Departamencie Oceny Inwestycji – poz. 1387”.

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
538 551 655
Dokumenty należy złożyć do: 31.10.2022
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
Wzory oświadczeń

Required profile

Match working
Remote location allowed
Match working
Experience
Industry :
Spoken language(s)
Check out the description to know which languages are mandatory.