Match working
specjalista
72%Flex
Full Remote

  • Poland

specjalista

72%Flex

Full Remote

Poland

Match working
Match working
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Government AdministrationXLarge

http://gov.pl/web/premier

5001 - 10000

Logo Jobgether

Dołącz do nas jako:
Specjalista
Do spraw: mierników jakości w Wydziale Jakości w Departamencie Lecznictwa
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
Nabór zdalny
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
Warszawa
ul. Miodowa 15
Ważne do
22 grudnia
2022 r.
Wynagrodzenie
zasadniczne
około 5300,00 zł brutto
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
prowadzi sprawy związane z opracowywaniem, wdrażaniem i monitorowaniem mierników jakości w systemie opieki zdrowotnej w Polsce, w szczególności mierników oceny prowadzenia diagnostyki i leczenia onkologicznego
opracowuje, opiniuje i uzgadnia założenia do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów dotyczących mierników oceny prowadzenia diagnostyki i leczenia onkologicznego oraz innych wskaźników jakości dla świadczeń zdrowotnych innych niż onkologiczne
współpracuje z instytucjami publicznymi, towarzystwami naukowymi i ekspertami z różnych dziedzin medycyny w zakresie opracowania, wdrażania i upowszechniania mierników oceny prowadzenia diagnostyki i leczenia onkologicznego oraz innych wskaźników jakości dla świadczeń zdrowotnych innych niż onkologiczne, w tym w szczególności z NFZ, konsultantami krajowymi i ekspertami
gromadzi i analizuje informacje i propozycje mierników oceny prowadzenia diagnostyki i leczenia onkologicznego oraz innych wskaźników jakości dla świadczeń zdrowotnych innych niż onkologiczne poprzez konsultacje z ekspertami, prace analityczne, przegląd piśmiennictwa i rozwiązań stosowanych w innych krajach
przygotowuje projekty odpowiedzi, stanowisk lub opinii, lub wkłady do odpowiedzi, m.in. na wnioski, skargi, interpelacje i zapytania poselskie, w zakresie właściwości merytorycznej Departamentu
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: wyższe
Doświadczenie zawodowe praca w administracji publicznej lub w obszarze ochrony zdrowia
podstawowa znajomość języka angielskiego,
znajomość przepisów dotyczących rejestrów medycznych
znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
znajomość organizacji systemu opieki zdrowotnej w Polsce, w tym w onkologii
znajomość podstaw statystyki i ekonometrii
umiejętność posługiwania się narzędziami pakietu Office (MS Excel, MS PowerPoint)
dobra znajomość procedury administracyjnej
umiejętność analitycznego myślenia
umiejętność pracy w zespole
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
Wykształcenie: wyższe prawne, medyczne, zdrowie publiczne, statystyczne, matematyczne lub ekonomiczne.
wiedza o zarządzaniu jakością i stosowanych rozwiązaniach w zakresie monitorowania jakości w opiece zdrowotnej
rzetelność
kreatywność
komunikatywność
Co oferujemy
Ruchomy czas pracy
Indywidualny rozkład czasu pracy
Telepraca
Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”)
Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
Pokój dla rodzica z dzieckiem
Dopłaty do żłobka, przedszkola i klubu dziecięcego oraz opieki sprawowanej przez opiekuna dziennego
Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy
możliwość rozwoju kompetencji i kwalifikacji poprzez ciekawe zadania i projekty
możliwość doskonalenia zawodowego
„trzynaste” wynagrodzenie
pakiet socjalny (niskooprocentowane pożyczki, pomoc finansowa w trudnych sytuacjach)
możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu ubezpieczeń
projekty: profilaktyka „Kierunek-ZDROWIE” oraz „ZDROWIE dla o(d)pornych”
dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych.
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Aplikuj

do 22 grudnia 2022

APLIKUJ ELEKTRONICZNIE
lub
w formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 112211"

na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Biuro Administracyjne, ul. Miodowa 15, 00 – 952 Warszawa
z dopiskiem: „specjalista ds. mierników jakości w Wydziale Jakości w Departamencie Lecznictwa – 1 etat – poz. 1508”.

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
734 828 384
Dokumenty należy złożyć do: 22.12.2022
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych

Match working
Poland
Match working
Government Administration
Polish