Match working
referendarz
72%Flex
Full Remote

  • Poland

referendarz

72%Flex

Full Remote

Poland

Match working
Match working
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Government AdministrationXLarge

http://gov.pl/web/premier

5001 - 10000

Logo Jobgether

Dołącz do nas jako:
Referendarz
Do spraw: prowadzenia czynności w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w Dziale Inspekcji
#administracja publiczna #działalność inspekcyjna #gospodarka wodna #klimat #środowisko
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi Delegatura w Skierniewicach ul. Macieja Rataja 11, 96-100 Skierniewice
Ważne do
2 grudnia
2022 r.
Wynagrodzenie
zasadniczne
około 3550,00 zł brutto
Służąc obywatelom wykonujemy efektywnie zadania państwa. Działamy profesjonalnie, rzetelnie, bezstronnie i neutralnie politycznie.
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
uczestniczy w kontrolach przestrzegania przepisów ochrony środowiska i decyzji administracyjnych ustalających warunki korzystania ze środowiska przez podmioty korzystające ze środowiska
Uczestniczy w opracowaniu i prowadzeniu działań pokontrolnych(przygotowanie zarządzeń pokontrolnych, przygotowywanie wystąpień do organów administracji publicznej, wniosków do organów ścigania), w celu wyegzekwowania od podmiotów korzystających ze środowiska usunięcia naruszeń
Uczestniczy we wszczęciu i prowadzeniu postępowania w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej oraz wstrzymania użytkowania instalacji, w celu wyegzekwowania usunięcia naruszeń
Przygotowuje informacje, sprawozdania, analizy i opracowaia tematycznie związane z wykonywanym zakresem pracy, przestrzega prawidłowego ewidencjonowania informacji w komputerowych bazach danych, w szczególności w ISK
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: wyższe
Podstawowa znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska w szczególności w zakresie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, ustawy Prawo Ochrony Środowiska, ustawy o odpadach, ustawy - Prawo wodne
Podstawowa znajomość KPA
Umiejętność obsługi komputera, pakietu MS Office, internetu oraz urządzeń biurowych
Komunikatywność, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych i pod presją czasu, myślenie analityczne,umiejętność pracy w zespole
Prawo jazdy kat. B (wraz z praktyczną umiejętnością kierowania pojazdami)
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
Wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska lub pokrewne
Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 miesiąc związane z zagadnieniami ochrony środowiska
Szkolenia, kursy, studia podyplomowe w zakresie ochrony środowiska,
Co oferujemy
Telepraca
Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
dodatek stażowy, nagrody jubileuszowe, "13" wynagrodzenie
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
kopie dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowego w zakresie szkoleń, kursów, studiów podyplomowych w zakresie ochrony środowiska
Aplikuj

do 2 grudnia 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 110842"

na adres:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, ul. Lipowa 16, 90-743 Łódź

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
46 8336464, 42 6333343
lub mailowego na adres: [email protected]
WIĘCEJ O PRACY W URZĘDZIE
Dokumenty należy złożyć do: 02.12.2022
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
Wzory oświadczeń

Match working
Poland
Match working
Government Administration
Polish
Match working
MS Office