Match working
specjalista
72%Flex
Full Remote

  • Poland

specjalista

72%Flex

Full Remote

Poland

Match working
Match working
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Government AdministrationXLarge

http://gov.pl/web/premier

5001 - 10000

Logo Jobgether

Dołącz do nas jako:
Specjalista
Do spraw: certyfikacji w Wydziale Certyfikacji Wyrobów w Departamencie Certyfikacji
#administracja publiczna
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
Nabór zdalny
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
Warszawa
Elektoralna 2
Ważne do
14 listopada
2022 r.
Wynagrodzenie
zasadniczne
około 5000,00 zł brutto
MIERZYMY W PRZYSZŁOŚĆ
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
prowadzi sprawy związane z certyfikacją wyrobów
weryfikuje pod względem formalnym i merytorycznym dokumentację przekazywaną przez wnioskodawców
przygotowuje projekty pism oraz decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących certyfikacji wyrobów (przyrządów pomiarowych, kas rejestrujących lub tachografów)
przygotowuje projekty pism dotyczących wymagań i procedur stosowanych podczas procesu certyfikacji
uczestniczy w prowadzeniu spraw dotyczących oceny zgodności wyrobów i systemów jakości producenta
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: wyższe w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych lub inżynieryjno-technicznych
Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w pracy biurowej związanej z analizą i tworzeniem dokumentów lub w pracy laboratoryjnej
Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym - umożliwiającym rozumienie tekstów fachowych i prowadzenie korespondencji zawodowej
Umiejętność analizy dokumentów
Umiejętność zwięzłego formułowania wniosków
Wiedza z zakresu matematyki i fizyki
Umiejętności: współpracy, komunikacji, organizacji pracy, zorientowanie na osiąganie celów
Umiejętność obsługi pakietu MS Office
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w prowadzeniu postępowań administracyjnych lub w pracy związanej z certyfikacją wyrobów lub usług
Studia podyplomowe dotyczące zagadnień związanych z zarządzeniem procesami lub w zakresie administracji publicznej
Znajomość języka angielskiego na poziomie biegłym
Umiejętność stosowania prawa w praktyce
Wiedza z zakresu budowy i działania przyrządów pomiarowych
Wiedza z dziedziny metrologii i certyfikacji urządzeń
Znajomość ustawy Prawo o miarach
Co oferujemy
Ruchomy czas pracy
Indywidualny rozkład czasu pracy
Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”)
Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
Stołówka pracownicza
Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Stabilne warunki zatrudnienia - umowę o pracę - w dynamicznie rozwijającej się krajowej instytucji metrologicznej
Otwarte i przyjazne środowisko pracy
Dogodną lokalizację w centrum Warszawy z rozbudowaną siecią połączeń komunikacyjnych
Dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy
Trzynaste wynagrodzenie
Szkolenia oraz możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych
Możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na życie
Możliwość wykupienia legitymacji uprawniających do przejazdów koleją z 50% zniżką
Możliwość wykupienia karty MultiSport
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje)
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje)
Aplikuj

do 14 listopada 2022

APLIKUJ ELEKTRONICZNIE
lub
w formie papierowej z dopiskiem: "ogłoszenie nr 109017"

na adres:
Główny Urząd Miar
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Elektoralna 2
00-139 Warszawa

Dokumenty można składać przez ePUAP lub na adres [email protected] lub w kancelarii GUM w godz. 8.00-16.00.

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
22 581 90 14
lub mailowego na adres: [email protected]
WIĘCEJ O PRACY W URZĘDZIE
Dokumenty należy złożyć do: 14.11.2022
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych

Match working
Poland
Match working
Government Administration
Polish
Match working
MS Office