Match working
specjalista
72%Flex
Full Remote

  • Poland

specjalista

72%Flex

Full Remote

Poland

Match working
Match working
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Government AdministrationXLarge

http://gov.pl/web/premier

5001 - 10000

Logo Jobgether

Dołącz do nas jako:
Specjalista
Do spraw: analiz i prognoz w Wydziale Analiz Fiskalnych, Departament Polityki Makroekonomicznej
#administracja publiczna #finanse publiczne
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
Warszawa
ul. Świętokrzyska 12
Ważne do
27 grudnia
2022 r.
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
Bierze udział w realizowanych projektach analitycznych w zakresie tworzenia nowych koncepcji oraz rozwiązań metodycznych w modelach symulacyjnych służących ewaluacji różnych scenariuszy dochodowej i wydatkowej polityki państwa
Sporządza, z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania (np.: R, SQL, Excel z VBA, SPSS, Siata, itp.), symulacji zadanych przez przełożonych scenariuszy zmian w systemie podatkowo-składkowo-świadczeniowym oraz analizuje obowiązujące w innych krajach rozwiązania w tym systemie
Analizuje i ocena doświadczenia innych krajów w zakresie rozwiązań instytucjonalnych wspierających dyscyplinę finansów publicznych
Opracowuje dokumenty, informacje i analizy makroekonomiczne, w zakresie przebiegu procesów makroekonomicznych w polskiej gospodarce i jej otoczeniu zewnętrznym, leżących we właściwości wydziału
Opiniuje projekty aktów prawnych oraz inne dokumenty rządowe odnoszące się do sektora finansów publicznych, uwzględniając uwarunkowania wynikające z krajowych unijnych przepisów prawa w finansów publicznych
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: wyższe na kierunku ekonomia lub informatyka lub matematyka
Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w obszarze analiz lub badań naukowych lub informatyki lub polityki gospodarczej
Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikowanie się z przedstawicielami Unii Europejskiej i tworzenie tekstów w obszarze właściwości wydziału
Znajomość pakietów statystycznych lub języka programowania
Umiejętność analizowania i interpretacji danych statystycznych oraz informacji
Umiejętność współpracy w zespole
Umiejętność argumentowania
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
Znajomość języka programowania R
Znajomość języka programowania SQL
Znajomość zagadnień i przepisów prawnych związanych z funkcjonowaniem sektora finansów publicznych, w tym dotyczących systemu podatkowo składkowo-zasiłkowego
Co oferujemy
Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę
Elastyczny czas pracy
Możliwość świadczenia pracy w modelu hybrydowym (połączenie pracy zdalnej z pracą stacjonarną w budynku Ministerstwa Finansów)
Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), nagrody uznaniowe za wyniki i osiągnięcia, dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe
Możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych
Możliwość rozwoju poprzez pracę w zespole profesjonalistów i ekspertów z różnych dziedzin oraz udział w strategicznych projektach
Możliwość godzenia pracy zawodowej z pracą naukową
Kursy, szkolenia, dofinansowanie do wybranych form edukacji własnej
Możliwość zakupu: grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie, pakietów opieki medycznej, uprawnień do zniżek PKP
Pakiet socjalny: dofinansowanie do sportu i kultury, wypoczynku, karty fitness
Przyjazne środowisko pracy: kiosk pracowniczy, pokój dla rodzica z dzieckiem, biblioteka, poczta, bankomat, klimatyzowane pomieszczenia
Doskonałą lokalizację urzędu w historycznym budynku w centrum Warszawy – szybki i łatwy dojazd
Dostosowanie urzędu do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, możliwość dopasowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV (kandydat, który na podstawie analizy CV i złożonych oświadczeń będzie spełniał wszystkie wymagania formalne zostanie zaproszony do kolejnego etapu naboru)
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Aplikuj

do 27 grudnia 2022

APLIKUJ ELEKTRONICZNIE
lub
w formie papierowej i w zamkniętej kopercie

na adres:
Ministerstwo Finansów
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
z dopiskiem: Oferta pracy – 2022/355/PM

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
(22) 694 43 87 lub 539 863 342

Dokumenty należy złożyć do: 27.12.2022
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych

Match working
Poland
Match working
Government Administration
Polish