share-icon

inspektor

  • Poland

  • Full Remote

Match working
Match working
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Government Administration XLarge

5001 - 10000

Logo Jobgether

Dołącz do nas jako:
Inspektor
Do spraw: kadr i rozwoju zawodowego Samodzielne Stanowisko ds. Kadr
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1 etat
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
Warszawa
ul. Hankiewicza 1
Ważne do
18 grudnia
2022 r.
Wynagrodzenie
zasadniczne
5000,00 zł brutto
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
Przygotowuje dokumentację związaną z nawiązaniem, trwaniem i ustaniem stosunku pracy, w tym zakłada i prowadzi akta osobowe dla nowozatrudnionych i pracowników. Wydaje dla pracowników zaświadczenia potwierdzające zatrudnienie w Narodowym Archiwum Cyfrowym
Prowadzi sprawy z zakresu dyscypliny pracy, ewidencjonuje czas pracy, absencje pracowników. Sporządza listy obecności
Zgłasza do ubezpieczeń i wyrejestrowuje z ubezpieczeń pracowników oraz członków ich rodzin
Wystawia skierowania do Medycyny Pracy na badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne
Organizuje nabory, sporządza ogłoszenia na podstawie opisu stanowiska pracy
Przygotowuje dane do sprawozdań dotyczące struktury zatrudnienia na potrzeby własne i urzędów
Współpracuje z działem finansowo-księgowym w zakresie przekazywania dokumentów i informacji niezbędnych do wypłacania wynagrodzeń
Koordynuje sprawy z zakresu BHP
Obsługuje staże, praktyki i wolontariat
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: średnie lub średnie branżowe
Staż pracy co najmniej 1 rok
Doświadczenie w pracy na stanowisku kadrowym w instytucji publicznej
Znajomość przepisow o służbie cywilnej
Znajomość przepisów w zakresie prawa pracy
Wysoka kultura osobista
Samodzielność w wykonywaniu zadań
Umiejętność radzenia sobie z presją czasu
Dobra organizacja pracy
Umiejętność pracy w zespole
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
Wykształcenie: średnie lub wyższe ekonomiczne, administracyjne, prawo pracy
Doświadczenie zawodowe
Mile widziana znajomość programu kadrowo-płacowego Progman, systemu Płatnik
Umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów
Co oferujemy
Indywidualny rozkład czasu pracy
Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”)
Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Aplikuj

do 18 grudnia 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 111616"

na adres: Aplikuj mailowo na adres:
[email protected], w temacie wpisz: ogłoszenie nr 111616/07.12.2022
lub w formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: " ogłoszenie nr 111616" na adres: Narodowe Archiwum Cyfrowe
ul. Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa
lub możesz złożyć osobiście w sekretariacie – pok. 206 II piętro w godz. 8-16

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
22 572 16 00
lub mailowego na adres: [email protected]
Dokumenty należy złożyć do: 18.12.2022
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
Wzory oświadczeń

Match working
Administration PubliqueGovernment AdministrationAdministración publica

PolonaisPolishPolaco