Match working
specjalista
72%Flex
Full Remote

specjalista

72%Flex

Remote:

Full Remote

Job description

Logo Jobgether

Your missions

Dołącz do nas jako:
Specjalista
Do spraw: działalności regulowanej w Wydziale Działalności Regulowanej w Departamencie Certyfikacji
#administracja publiczna
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
Nabór zdalny
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
Warszawa
Elektoralna 2
Ważne do
23 grudnia
2022 r.
Wynagrodzenie
zasadniczne
około 4800,00 zł brutto
MIERZYMY W PRZYSZŁOŚĆ
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
prowadzi sprawy związane z działalnością regulowaną w zakresie ustaw: prawo o miarach, prawo probiercze oraz o tachografach
realizuje zadania dotyczące pełnienia przez Prezesa Głównego Urzędu Miar funkcji organu działalności regulowanej w ramach CEIDG
realizuje, we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz terenową administracją miar i administracją probierczą, zadania mające na celu wdrożenie dobrych praktyk oraz utrzymanie właściwego standardu w obszarach działania Wydziału
realizuje zadania związane z realizacją wniosków przedsiębiorców dotyczących posiadanych uprawnień i zezwoleń, w tym o wpis do ewidencji podmiotów posiadających zezwolenie
prowadzi ewidencję podmiotów posiadających zezwolenie
bierze udział we wdrażaniu rozwiązań systemowych oraz realizacji projektów w obszarach regulowanych
bierze udział w opracowaniu i opiniowaniu projektów aktów prawnych w zakresie właściwości Departamentu
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: wyższe
Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w administracji publicznej lub w obszarze analizy danych i przygotowywania dokumentów
Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie tekstów fachowych, pisanie pism oraz wypowiadanie sie na tematy związane z wykonywaną pracą
Znajomość ustaw: prawo o miarach, o tachografach oraz prawo przedsiębiorców
Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
Umiejętnośc analitycznego myślenia i wnioskowania
Umiejętność analizy i interpretowania aktów prawnych
Umiejętność sporządzania notatek i raportów
Umiejętność obsługi pakietu MS Office (w tym MS Access, MS Power Point)
Umiejętności: współpracy, komunikacji, organizacji pracy, zorientowanie na osiąganie celów
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
Wykształcenie: wyższe na kierunku administracja, prawo, europeistyka, ekonomia, ochrona środowiska, zarządzanie lub pokrewne
Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata w obszarze realizacji projektów lub w obszarze postępowań administracyjnych lub w obsłudze prawnej
Znajomość innego języka UE na poziomie komunikatywnym
Znajomość przepisów wykonawczych do ustaw: prawo przedsiebiorców i prawo o miarach
Znajomość prawa gospodarczego UE
Znajomośc zasad funkcjonowania administracji rządowej
Wiedza z zakresu zarządzania jakością
Umiejętność stosowania prawa w praktyce
Co oferujemy
Ruchomy czas pracy
Indywidualny rozkład czasu pracy
Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”)
Stołówka pracownicza
Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Stabilne warunki zatrudnienia - umowę o pracę - w dynamicznie rozwijającej się krajowej instytucji metrologicznej
Otwarte i przyjazne środowisko pracy
Dogodną lokalizację w centrum Warszawy z rozbudowaną siecią połączeń komunikacyjnych
Dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy
Trzynaste wynagrodzenie
Szkolenia oraz możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych
Możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na życie oraz dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego
Możliwość wykupienia legitymacji uprawniających do przejazdów koleją z 50% zniżką
Możliwość wykupienia karty MultiSport
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje)
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje)
Aplikuj

do 23 grudnia 2022

W formie papierowej z dopiskiem: "ogłoszenie nr 112138"

na adres:
Główny Urząd Miar
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Elektoralna 2
00-139 Warszawa

Lub mailowo na adres [email protected], w temacie wpisz: Ogłoszenie nr 112138

Dokumenty można składać przez ePUAP lub na adres [email protected] lub w kancelarii GUM w godz. 8.00-16.00

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
22 581 90 14
lub mailowego na adres: [email protected]
WIĘCEJ O PRACY W URZĘDZIE
Dokumenty należy złożyć do: 23.12.2022
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych

Required profile

Match working
Remote location allowed
Match working
Experience
Industry :
Spoken language(s)
Check out the description to know which languages are mandatory.
Match working
Skills