Match working
referendarz
72%Flex
Full Remote

referendarz

72%Flex

Remote:

Full Remote

Job description

Logo Jobgether

Your missions

Dołącz do nas jako:
Referendarz
w Wydziale Lokalizacji Inwestycji 2 w Departamencie Lokalizacji Inwestycji
#administracja publiczna #budownictwo
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
Warszawa, ul. Chałubińskiego 4/6
Ważne do
12 grudnia
2022 r.
Wynagrodzenie
zasadniczne
od 4470,31 zł
do 5079,90 zł brutto
„Pracujemy nad spójnym rozwojem społeczno-gospodarczym Polski"
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
Prowadzi postępowania administracyjne i pozaadministracyjne (m.in. analizuje materiał dowodowy, który stanowią mapy wraz z dokumentacją projektową inwestycji oraz dokumenty zgromadzone przez organ pierwszej instancji; przygotowuje projekty pism w przedmiocie wystąpienia do stron postępowań i innych podmiotów; opracowuje projekty decyzji, postanowień w postępowaniu administracyjnym; przyjmuje interesantów i udziela informacji; prowadzi postępowania związane z udzieleniem informacji publicznej; prowadzi postępowania egzekucyjne w administracji).
Wykonuje zastępstwo procesowe (m.in przygotowuje pisma procesowe, występuje przed sądami administracyjnymi).
Monitoruje stan prawny i orzecznictwo w tematach należących do właściwości Wydziału, pod kątem wprowadzanych zmian; dokonuje ocen i analiz.
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: wyższe
Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność
Myślenie analityczne
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
elastyczny czas pracy – możliwość rozpoczęcia pracy w godz. 7.00-9.00,
częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna),
gwarantowany program rozwoju zawodowego (m.in. szkolenia, dofinansowanie do nauki języków obcych i studiów podyplomowych),
trzynaste wynagrodzenie,
atrakcyjny pakiet socjalny: bezzwrotna pomoc finansowa dla dzieci, dofinansowanie wypoczynku dla dzieci, dofinansowanie wypoczynku tzw. grusza, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, dopłata do biletów na imprezy kulturalne oraz zajęcia sportowe, dofinansowanie zajęć sportowych – FitProfit oraz możliwość korzystania z systemu kafeteryjnego My Benefit,
stojaki na rowery na terenie urzędu,
stołówka pracownicza,
praca w centrum Warszawy (w pobliżu znajduje się: stacja metra, stacja Veturilo, stacja PKP),
możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie.
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Aplikuj

do 12 grudnia 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie

na adres:
Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Biuro Dyrektora Generalnego
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
Kancelaria czynna w godz. 8.15-16.15

Aplikację możesz wysłać też przez ePUAP lub na adres mailowy: [email protected]
W liście motywacyjnym oraz w tytule wiadomości elektronicznej lub na kopercie wpisz numer naboru DLI_180

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
w zakresie merytorycznym (22) 323 40 75, w zakresie procesu rekrutacyjnego (22) 411 99 48
WIĘCEJ O PRACY W URZĘDZIE
Dokumenty należy złożyć do: 12.12.2022
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych

Required profile

Match working
Remote location allowed
Match working
Experience
Industry :
Spoken language(s)
Check out the description to know which languages are mandatory.