Match working
referendarz
72%Flex
Full Remote

referendarz

72%Flex

Remote:

Full Remote

Job description

Logo Jobgether

Your missions

Dołącz do nas jako:
Referendarz
Do spraw: podatku dochodowego w Wydział Unikania Podwójnego Opodatkowania Dochodów , Departament Podatków Dochodowych
#administracja publiczna #finanse publiczne
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
Warszawa
ul. Świętokrzyska 12
Ważne do
27 grudnia
2022 r.
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
Opracowuje projekty odpowiedzi na interpelacje poselskie i zapytania posłów i senatorów, wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich, zapytania dziennikarzy, organizacji społecznych, podatników, organów podatkowych w zakresie interpretacji przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz ustawy PIT i CIT w zakresie rezydencji podatkowej i ulgi abolicyjnej.
Bierze udział w opracowywaniu projektów ustaw, projektów aktów normatywnych oraz oceny przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych i testów regulacyjnych we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi, prowadzi uzgodnienia wewnętrzne i uzgodnienia z członkami Rady Ministrów, Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Rządowym Centrum Legislacji oraz konsultacji publicznych tych projektów.
Bierze udział w opiniowaniu umów międzynarodowych i aktów prawnych, we współpracy z innymi departamentami, wydziałami lub instytucjami państwowymi, pod kątem zgodności z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Bierze udział w opracowywaniu interpretacji ogólnych i objaśnień podatkowych w zakresie postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz ustawy PIT i CIT w zakresie rezydencji podatkowej i ulgi abolicyjnej.
Analizuje aktualne trendy polityki państw OECD w zakresie interpretacji przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz rezydencji podatkowej.
Ocenia zgodność wewnątrzkrajowych przepisów antyabuzywnych z postanowieniami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Uczestniczy w grupach roboczych na forum OECD w zakresie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Prowadzi szkolenia oraz warsztaty w zakresie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz ustawy PIT i CIT w zakresie rezydencji podatkowej i ulgi abolicyjnej.
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: wyższe magisterskie
Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiający płynne i swobodne posługiwanie się językiem, również przy tworzeniu wypowiedzi pisemnych w zakresie realizowanych zadań
Znajomość procedur administracyjnych, w tym dotyczących postępowania przed sądami administracyjnymi
Znajomość prawa podatkowego
Umiejętność argumentowania
Umiejętność współpracy w zespole
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
Znajomość języka niemieckiego na poziomie umożliwiający czytanie i rozumienie literatury przedmiotu
Co oferujemy
Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę
Elastyczny czas pracy
Możliwość świadczenia pracy w modelu hybrydowym (połączenie pracy zdalnej z pracą stacjonarną w budynku Ministerstwa Finansów)
Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), nagrody uznaniowe za wyniki i osiągnięcia, dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe
Możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych
Możliwość rozwoju poprzez pracę w zespole profesjonalistów i ekspertów z różnych dziedzin oraz udział w strategicznych projektach
Możliwość godzenia pracy zawodowej z pracą naukową
Kursy, szkolenia, dofinansowanie do wybranych form edukacji własnej
Możliwość zakupu: grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie, pakietów opieki medycznej, uprawnień do zniżek PKP
Pakiet socjalny: dofinansowanie do sportu i kultury, wypoczynku, karty fitness
Przyjazne środowisko pracy: kiosk pracowniczy, pokój dla rodzica z dzieckiem, biblioteka, poczta, bankomat, klimatyzowane pomieszczenia
Doskonałą lokalizację urzędu w historycznym budynku w centrum Warszawy – szybki i łatwy dojazd
Dostosowanie urzędu do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, możliwość dopasowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV (kandydat, który na podstawie analizy CV i złożonych oświadczeń będzie spełniał wszystkie wymagania formalne zostanie zaproszony do kolejnego etapu naboru)
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Aplikuj

do 27 grudnia 2022

APLIKUJ ELEKTRONICZNIE
lub
w formie papierowej i w zamkniętej kopercie

na adres:
Ministerstwo Finansów
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
z dopiskiem: Oferta pracy – 2022/327/DD

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: 532 404 708
Dokumenty należy złożyć do: 27.12.2022
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych

Required profile

Match working
Remote location allowed
Match working
Experience
Industry :
Spoken language(s)
Check out the description to know which languages are mandatory.