Match working
referent
72%Flex
Full Remote

referent

72%Flex

Remote:

Full Remote

Job description

Logo Jobgether

Your missions

Dołącz do nas jako:
Referent
Do spraw: kontroli podatkowej w Drugim Dziale Kontroli Podatkowej
#administracja publiczna #skarbowość
Umowa o pracę
na czas zastępstwa
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
III US Warszawa - Śródmieście ul. Lindleya 14
Ważne do
19 listopada
2022 r.
Wynagrodzenie
zasadniczne
4094,40 zł brutto
#administracja publiczna #skarbowość
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
Prowadzi kontrole podatkowe w celu sprawdzenia prawidłowości rozliczeń podatkowych.
Prowadzi postępowania w zakresie sprzeciwu przedsiębiorcy na działania organu kontroli w celu ustalenia prawidłowości postępowania organu.
Wnioskuje o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych w celu dokonania zabezpieczenia tych zobowiązań.
Wydaje postanowienia w celu przedłużenia terminu zwrotu podatku.
Orzeka w zakresie kar porządkowych w celu zdyscyplinowania podatników/płatników do terminowego i prawidłowego wywiązywania się z obowiązków podatkowych.
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: średnie
Znajomość Ustawy Ordynacja Podatkowa
Skrupulatność, dociekliwość i wnikliwość
Odporność na stres
Umiejętność pracy w zespole
Znajomość obsługi komputera
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
Wykształcenie: wyższe
Znajomość obsługi programów Poltax, Biblioteka Akt, Poltax 2B, Kontrola,CZM.
Co oferujemy
Ruchomy czas pracy
Indywidualny rozkład czasu pracy
Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”)
Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Stabilne zatrudnienie
Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka)
Nagrody jubileuszowe
Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze
Możliwość korzystania z Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
Możliwość udziału w zawodach sportowych i rajdach organizowanych przez Krajową Administrację Skarbową
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór Dz. U. z 2017 r. poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Aplikuj

do 19 listopada 2022

na adres:
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
ul. A.Felińskiego 2B
01-513 Warszawa

w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście nr ogłoszenia 110295

Aplikacje można również składać w formie jednego pliku pdf na adres: [email protected]
w tytule e-maila należy wpisać: Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście nr ogłoszenia 110295

lub elektronicznie przez ePUAP

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
22 58 45 343
Dokumenty należy złożyć do: 19.11.2022
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych

Required profile

Match working
Remote location allowed
Match working
Experience
Industry :
Spoken language(s)
Check out the description to know which languages are mandatory.