Match working
referent
72%Flex
Full Remote

  • Pologne

referent

72%Flex

Full Remote

Pologne

Match working
Match working
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Administration PubliqueXLarge

http://gov.pl/web/premier

5001 - 10000

Logo Jobgether

Dołącz do nas jako:
Referent
Do spraw: inspekcyjno-kontrolnych w Wydziale Inspekcyjno-Kontrolnym
Umowa o pracę
na czas zastępstwa
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
50-502 Wrocław, ul. Hubska 8-16
Ważne do
15 listopada
2022 r.
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
prowadzi postępowania w sprawach stanu technicznego obiektów budowlanych, robót, zmian sposobu użytkowania obiektów budowlanych oraz skargi w tym zakresie
przygotowuje decyzje, postanowienia oraz inne pisma w zakresie właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: średnie
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
Wykształcenie: średnie lub wyższe budowlane lub pokrewne, czynne prawo jazdy kat. B
Co oferujemy
Ruchomy czas pracy
Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”)
Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
Miejsce parkingowe na terenie urzędu
Możliwość przyjścia do pracy z dzieckiem
Możliwość skrócenia dnia pracy dla zapewnienia opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

Możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia medycznego i na życie.

Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
mile widziane uprawnienia budowlane
Aplikuj

do 15 listopada 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie

na adres:
50-502 Wrocław, ul. Hubska 8-16

Zapraszamy również do kontaktu mailowego: [email protected]
Dokumenty należy złożyć do: 15.11.2022
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
Wzory oświadczeń

Match working
Pologne
Match working
Administration Publique
Polonais